temperatura 29°C
smer vetra J
hitrost 2.5m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2021


Datum: 12.04.2021

Občina Komen je 9. aprila 2021 v Uradnem listu RS št. 54/21, na straneh 885 in 886 objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Komen v letu 2021, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi podatki in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 10. maj 2021.

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi

Vloga mora biti predložena na naslov:

Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 2021«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/7310 461 pri Soraji Balantič oz. po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.

javni razpis.pdf

razpisna dokumentacija-sakralni objekti.docx

 

natisni