temperatura 6°C
smer vetra S
hitrost 0.7m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

4. redna seja občinskega sveta, 14. 3. 2019 ob 17.00 uri


Datum: 13.02.2019

Sklic 4. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti:

2. Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje;

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 3. redna 13. 2. 2019.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018 in plan aktivnosti za leto 2019;

Gradivo k 4. točki

5. Predlog povišanja cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki;

Gradivo k 5. točki

6. Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 3. 2019 dalje;

Gradivo k 6. točki I.

Gradivo k 6. točki II.

7. Predlog sklepov o predlogu spremembe občinske meje med Občino Komen in ostalimi občinami;

Gradivo k 7. točki

Obrazec št. 49_1-1 z dne 6.2.2019 (Obrazec_Komen_Ajdovscina).pdf

Obrazec št. 49_75-1 z dne 12.2.2019 (Obrazec_Komen_Miren_Kostanjevica).pdf

Obrazec št. 49_84-1 z dne 14.2.2019 (Obrazec_Komen_Nova_Gorica).pdf

Obrazec št. 111_49-1 z dne 12.2.2019 (Obrazec_Sezana_Komen).pdf

Obrazec št. 136_49-1 z dne 12.2.2019 (Obrazec_Vipava_Komen).pdf

priloga 1.pdf

8. Predlog Pravilnika o sredstvih za delo članov občinskega sveta Občine Komen;

Gradivo k 8. točki

Dodatno gradivo k 8. točki

9. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni;

Gradivo k 9. točki

Dodatno gradivo k 9. točki

10. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa občinskega sveta ter izdaji soglasja k razporeditvi dela presežka prihodkov nad odhodki Zavoda Komenski Kras iz leta 2017;

Gradivo k 10. točki

11. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2019 - druga obravnava;

Gradivo k 11. točki

12. Vprašanja, pobude, odgovori

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 4.REDNE SEJE OS.pdf

Gradivo k tč. razširitve dnevnega reda

 

Potrjen zapisnik 4. redne seje

 

 

natisni