temperatura -2°C
smer vetra V
hitrost 0.8m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

4. dopisna seja občinskega sveta, 6. 5. 2020


Datum: 05.05.2020

 

Sklic dopisne seje

Sklic 4. dopisne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

 

1.    Predlog Sklepa o seznanitvi z delovno uspešnostjo bivše direktorice javnega zavoda Komenski Kras v ocenjevalnem obdobju 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 ter 1. 1. 2019 – 23. 12. 2019;

Gradivo k 1. točki - predlog sklepa.pdf

2.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Komen za financiranje izdatkov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – hitri postopek;

Gradivo k 2. točki - predlog odloka.pdf

3.    Predlog Obvezne razlage posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17;

Gradivo k 3. točki - predlog sklepa.pdf

Gradivo k 3. točki - izsek OPPN.pdf

Gradivo k 3. točki - mnenje ZVRSN (1).pdf

Gradivo k 3. točki -zapisnik SPK.pdf

4.    Predlog Sklepa o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na podlagi javnega interesa na nepremičninah s parc. št. 134/3 in 134/5 obe k.o. Komen (Dnevni center Cirje);

Gradivo k 4. točki.pdf

 

natisni