temperatura 17°C
smer vetra JZ
hitrost 2.5m/s

Sporočila za javnost

Ugotavljanje potreb občanov po dodatnem zdravstvenem timu v ambulanti Komen


Datum: 08.03.2017

Ambulanta v Komnu sodi pod Zdravstveni dom Sežana, katerega ustanoviteljice so občine Komen, Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina. Po podatkih Ministrstva za zdravje je na območju ZD Sežana 9,71 timov splošne medicine, povprečno število opredeljenih na tim pa je 1.558, kar je precej manj od slovenskega povprečja, ki je 1.770 opredeljenih. V Ambulanti v Komnu je opredeljenih 1731 oseb, kar predstavlja 2523,84 količnikov. Za izboljšanje dostopa in kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov v Ambulanti v Komnu je bilo doslej na področju osnovne zdravstvene dejavnosti že izvedenih nekaj aktivnosti. Leta 2015 smo na področju družinske medicine pridobili t. i. referenčno ambulanto družinske medicine, ki predstavlja nadgradnjo dela v ambulanti osebnega zdravnika, saj se je timu pridružila diplomirana medicinska sestra. Ta prispeva k celoviti obravnavi pacientov s stabilno kronično boleznijo, vključno z izobraževanjem pacientov, in zagotavlja aktiven pristop k preventivni dejavnosti.

Od konca leta 2016 v Ambulanti v Komnu 1x tedensko poteka tudi odvzem krvi za laboratorij. Glede na to, da je zdravnica Katja Šantelj,dr.med., spec.druž.med., tudi glavna mentorica za družinsko medicino, lahko po razpisu specializacij za potrebe javne zdravstvene mreže, predvidoma v aprilu 2017, pričakujemo tudi zaposlitev zdravnika specializanta pod njenim mentorstvom.

Za določanje mreže na primarni ravni je Ministrstvo za zdravje upoštevalo združen sistem glavarine, ki se meri s številom opredeljenih oseb, in sistem glavarinskih količnikov kot uteži, ki so vezane na starostne skupine opredeljenih oseb. Cilj ministrstva je bil na primarni ravni v obdobju 2014–2018 zagotoviti en tim specialistične ambulante družinske medicine na 1.500 prebivalcev. Za doseganje kakovosti in varnosti ter enake dostopnosti prebivalstva pa naj obremenitev zdravnika ne bi bistveno presegala 2.000 glavarinskih količnikov.

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljevanju: Resolucija) je navedeno, da se bo do leta 2018 spremljalo obremenitve ambulant na primarni ravni, na podlagi teh podatkov pa se bo ugotovilo, ali je obstoječi sistem glavarinskih količnikov še primeren, in se bo tako v sodelovanju z zdravniško stroko po potrebi določilo nove.

V nadaljevanju Resolucija tudi navaja, da se bo mrežo javne zdravstvene službe, zdravstvene programe in storitve načrtovalo skladno s potrebami prebivalstva in zmogljivostjo obstoječega sistema zdravstvenega varstva. Načrtovanje mreže izvajalcem zdravstvene dejavnosti bo za primarno zdravstvo temeljilo na principu povečanja dostopnosti do kakovostne zdravstvene oskrbe.

Zaradi navedenega, ter ker smo prejeli več pobud občanov po dodatnem zdravniku splošne oz. družinske medicine v Ambulanti v Komnu smo se odločili, da z anketo preverimo zdravstvene potrebe občanov. Vljudno vas naprošamo, da izpolnite vprašalnik na https://www.1ka.si/a/120570 najkasneje do 30. aprila 2017.  

natisni