temperatura 20°C
smer vetra
hitrost 0.3m/s

Sporočila za javnost

Začasni ukrepi na področju upravnih zadev


Datum: 16.12.2020

V Uradnem listu RS št. 183/2020 z dne 10. 12. 2020 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah. Vlada RS je odlok sprejela z namenom zmanjševanja števila kontaktov med uradnimi osebami in strankami ter drugimi udeleženci v upravnih postopkih.

Odlok se uporablja v vseh upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi lokalnih samoupravnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, pa tudi v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.

Z odlokom so določeni naslednji začasni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb:

-          Omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge, razen vlog, ki se po zakonu lahko vložijo le neposredno pri tem organu. V teh primerih se bodo vložniki morali dogovoriti neposredno z organom o času vložitve vloge. Občina Komen objavlja obrazce in vloge na spletni strani Občine Komen www.komen.si, v rubriki »Vloge in obrazci«. Izpolnjene vloge lahko posredujete preko elektronske pošte na naslov obcina@komen.si ali jo pošljete po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. V primeru, da morate vlogo vložiti neposredno pri občinski upravi Občine Komen, o času vložitve vloge predhodno obvestite sprejemno pisarno Občine Komen na tel. št. 05 7310 450 ali 031 362 850. Pri vlaganju vlog je v prostorih občinske uprave obvezna uporaba zaščitnih mask.

Kontaktne številke in delovni čas občinske uprave

-          Iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj se lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja.

-          Omeji se pravica do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje kopijo dokumentov zadeve.

-          Vročanje dokumentov  - sklepov, odločb se lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza tehničnim in varnostnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. V tem primeru mora naslovnik s tem soglašati ter v ta namen sporočiti elektronski predal.

-          Organ lahko s sklepom podaljša rok za izpolnitev materialne obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom, če stranka v zahtevi za podaljšanje roka utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti .

 

Odlok je pričel veljati z dnem 11. 12. 2020 ter velja do konca epidemije nalezljive bolezni COVID-19 oziroma največ tri mesece.

Pojasnilo MJU

Zakon o splošnem upravnem postopku

 

natisni