temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Sporočila za javnost

Zaživel je Medgeneracijski park Sveto


Datum: 21.06.2022

Občina Komen se je odločila za izvedbo operacije v javno lokalno infrastrukturo z nazivom
MEDGENERACIJSKI PARK SVETO. Z operacijo je Občina Komen kandidirala za dodelitev
nepovratnih sredstev na 3. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v letu 2020,
ki se financira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt je nastal na osnovi pobud občanov, ki več let izražajo nujnost ureditve javnega prostora, kjer bi se lahko srečevale različne starostne skupine. Zavedamo se, da v času uporabe elektronskih medijev, se ljudje vse bolj oddaljujemo in ustvarjamo »zidove« okrog sebe. Z izvedbo projekta medgeneracijskega parka se bomo spet srečevali na javnem mestu, predvsem medgeneracijsko, saj je za grajenje učinkovite skupnosti potrebno, da se tako znanje starejših, kot mladih deli znotraj starostnih skupin.

Poleg navedenega je velik poudarek v medgeneracijskem parku aktivno preživljanje prostega časa na vadbenih orodjih ter osvajanje pozabljenega znanja o življenju ob kalu. Tukaj mislimo tako na simbiozo med prebivalci in vodo v preteklosti kot tudi habitat določenih živalskih vrst ob kalu.

V sklopu projekta smo se povezali s tremi partnerji in sicer Društvom S'čanski puntarji, Športno zvezo Komen in Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov. Izdelali smo brošuro ter video predstavitve, ki so namenjeni spodbujanju pravilne uporabe vadbenih naprav ter predstavitev tematike življenja ob kalu.

Kot pomemben del projekta je izvedena raziskava potencialov, ki omogoča možnosti širitev medgeneracijskih parkov tudi na širše območje Krasa in Brkinov, in sicer v Občine Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina.

Projekt ima eno fazo.

-          Občina Komen je izvedla gradbeno-obrtniška dela za namestitev 12 vadbenih naprav, za katera je bilo izvedeno JN v višini 50.825,59 EUR z DDV.

-          Društvo Š'čanski puntarji je izvedlo predavanja 3-krat o življenju ob kalu nekoč in danes. Področje je pred leti preučeval že pokojni biolog in raziskovalec, domačin Igor Maher. Med prebiranjem zgodb jih je posnel profesionalni snemalec, ki je nastale avdio-video posnetke prilagodil za objavo na spletu. Cilj snemanj je, da se zgodbe ohranijo in preko digitalizacije ohranijo za nadaljnjo rabo. S tem dosežemo tudi večji trajnostni učinek operacije in projekta.

-          Športna zveza Komen je izvedla prikaze na vadbenih orodjih za različne starostne skupine (otroci, mladi, odrasli, starejši) za vsako skupino 5-krat. V ta namen so pripravili posebne sklope vaj, ki so prilagojena za vadbena orodja in ogrevanje.

-          ORA Krasa in Brkinov skrbi za promocijo in vidnost Medgeneracijskega Sveto na celotnem področju LAS Krasa in Brkinov ter širše. V ta namen je izdelala informativno brošuro, v kateri bodo prikazana naravna dediščina kala v Svetem nekoč in danes kot tudi vadbene naprave ter prikaz vadbe na le-teh.  Brošura je v nakladi 1000 kos natisnjena in razdeljena po širšem področju LAS Krasa in Brkinov. Na ta način je zagotovljen dostop najstarejši generaciji, ki ne posega po digitalnih orodjih v tolikšnem obsegu kot druge generacije. Poseben poudarek je namenjen digitalni predstavitvi na spletu in socialnih omrežjih, kjer je vsebina brošure z vključenimi video predstavitvami prilagojenimi za uporabo na različnih digitalnih medijih.

-          ORA Krasa in Brkinov je skrbela za koordinacijo med partnerji za pripravo vsebin promocijskega materiala (brošura, avdio-video, splet, socialna omrežja) ter izvedbo raziskave s ciljem multiplikacije učinkov Medgeneracijskega parka Sveto na širše območje LAS Krasa in Brkinov. V ta namen je izdelala raziskavo, ki je preverjala možne nove lokacije postavitve primerljivih medgeneracijskih parkov oziroma vadbenih naprav.

park

 

parkparkpark

 

natisni