temperatura 22°C
smer vetra V
hitrost 2.1m/s

Sporočila za javnost

Ocenjevanje škode po požaru na Krasu


Datum: 05.08.2022

Obveščamo vas, da se bo pričelo ocenjevanje škode, nastale zaradi posledic požara na Krasu, med 17. julijem in 1. avgustom 2022.

Ocenjuje se naslednja neposredno nastala škoda:

-      škoda, nastala na kmetijskih zemljiščih (Obrazec 1),

-      škoda na stavbah (Obrazec 3),

-      delna škoda na stavbah (Obrazec 4),

-      škoda na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo) (Obrazec 5)

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na transportni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.

OBRAZCI:

-      obrazce 1, 3, 4 in 5 za vnos podatkov o škodi lahko prevzamete na sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dostopni so preko spletne strani Občine Komen, https://www.komen.si/ (kjer so obrazci delno izpolnjeni) ali spletne strani URSZR http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm

-      izpolnjene obrazce dostavite na sedež Občine Komen;

-      vsem obrazcem je NUJNO potrebno dodati do 2 fotografiji, iz katere je razvidna nastala škoda.

 

ROK ZA VLOŽITEV OBRAZCEV je sreda, 24. 8. 2022 do 17. ure.


PODROBNOSTI GLEDE PRIJAVE ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Oškodovanci, ki bi radi prijavili škodo na kmetijskih zemljiščih morajo izpolniti Obrazec 1.

V Obrazec 1 oškodovanci vnesejo podatke pod naslednjimi točkami: 1.1 (v kolikor ni izpolnjen), 1.2, 1.3 (v kolikor ni izpolnjen), 1.4, 1.5, 1.6, točka 1.7 (glede KMG-MID) ni nujen podatek. Vlagatelji so lahko tudi oškodovanci, ki KMG-MID nimajo.

V tabeli morajo oškodovanci vnesti naslednje podatke:

številko parcele, katastrsko občino parcele, kategorijo zemljišča (trajni nasad / travnik / njiva).

V kolikor gre za poškodbe na travnikih: navesti poškodovano površino.

V kolikor gre za poškodbe na trajnih nasadih (oljčniki, vinogradi, zelišča, sadovnjaki ipd.): na dodaten list papirja je treba nujno navesti število poškodovanih sadik/dreves na posamezni parceli, oziroma zapisati, če so poškodovane vse sadike na posamezni parceli.

V kolikor vam v tabeli zmanjka prostora za navedbo vseh poškodovanih parcel, lahko na dodaten list papirja pripišete še ostale.

Rubrike v Obrazcu 1, ki jih oškodovancem ni potrebno izpolnjevati so: »Cena EUR/ha«, »Poškodovanost« in »Škoda EUR«, prav tako ni obvezno izpolnjevati tabele pod točko 1.8 Možnost za kmetijsko dejavnost.

Obrazcu je treba nujno priložiti tudi do 2 fotografiji za vsako izmed prijavljenih parcel, iz katere je razvidna nastala škoda.

Izpolnjen obrazec mora oškodovanec podpisati in ga oddati na sedež Občine Komen.  

Škoda, nastala zaradi posledic suše, ni predmet tega ocenjevanja.

 

Sklep_ocenjevanje_pozara_na_Krasu(1).pdf

obrazec1.pdf

obrazec3.pdf

obrazec4.pdf

obrazec5.pdf

natisni