temperatura 15°C
smer vetra SZ
hitrost 2m/s

Glasovanje

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo v nedeljo 6.11.2016 od 8.00 do 12.00 na naslednjih glasovalnih mestih:

Glasovalno mesto

Za prebivalce s stalnim bivališčem v naseljih:

Brestovica pri Komnu

Brestovica št. 55

Brestovica, Vale

Vaški dom Gorjansko

Gorjansko, Klanec pri Komnu, Brje pri Komnu, Nadrožica, Škofi

Kulturni dom Kobjeglava, Kobjeglava št. 75

Kobjeglava, Tupelče

Zadružni dom Komen

Komen 118

Komen, Divči, Preserje pri Komnu, Mali dol, Volčji Grad, Ivanji Grad, Zagrajec, Škrbina, Tomačevica, Gabrovica, Coljava, Rubije, Šibelji, Sveto

Vaški dom Kodreti,

Kodreti 14

Kodreti, Koboli, Dolanci, Čehovini, Večkoti, Trebižani

Zadružni dom Štanjel, Štanjel

Štanjel, Kobdilj, Lukovec, Hruševica, Lisjaki, Čipnje

 

Glasovalno pravico bodo imeli ob predložitvi osebnega dokumenta vsi občani in občanke s stalnim bivališčem v Občini Komen, ki bodo do dne glasovanja dopolnili 15 let.

Glasovalo se bo le za tiste predlagane projektne predloge, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost projektov in bodo uvrščeni na listo za glasovanje. V primeru, da bo potrjenih in uvrščenih na glasovanje manj projektnih predlogov, kot jih bo mogoče financirati, se glasovanje ne bo izvedlo in se bo na seznam uvrstilo vse sprejete predloge.

Vsak posameznik bo lahko glasoval za 5 projektnih predlogov, vendar pa za vsako vaško skupnost po en projektni predlog.

V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

Iz proračunov 2017 in 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največje število glasov.

 

 

KAKO GLASUJEM

Glasuje se za pet (5) projektnih predlogov in sicer po en (1) projekt iz posamezne vaške skupnosti.

Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko predlaganega projekta.

OPOZORILO:

Glasovnica bo veljavna le v primeru, da bo oddanih pet (5) glasov, od tega po en (1) glas za posamezno vaško skupnost.

Glasovnica, na kateri bo za eno vaško skupnost oddanih več glasov, bo neveljavna.

PROJEKTI, ZA KATERE LAHKO GLASUJETE:

VS BRESTOVICA PRI KOMNU

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev vaškega jedra

Predlog je postavitev čakalnice za avtobus, fontane in prostora s klopmi za druženje na opuščeni vaški bencinski črpalki v dolnji vasi.

2

Ureditev in obnova vaških vodnjakov

Predlog je ureditev in obnova vaških vodnjakov (štirn) in postavitve novih ročnih črpalk (pump).

3

Ureditev mrliške vežice

Predlog je ureditev že zgrajene mrliške vežice na pokopališču.

4

Popravilo in obnova podpornega zidu ob občinski cesti

Predlog je popravilo in obnova podpornega zidu ob občinski cesti št. 2861 in parc.št. 1437.

 

VS BRJE PRI KOMNU

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev večnamenskega parkirišča v Škofih

Predlog je ureditev parkirišča v vasi Škofi s postavitvijo robnikov in ureditvijo odvodnjavanja ter utrditvijo površine z grobim peskom.

2

Obnova vaškega vodnjaka

Predlog je obnova vaškega vodnjaka in zamenjava stare črpalke v vasi Brje.

3

Ureditev vaškega jedra

Predlog je ureditev starega napajališča za živali, obnova dela zidu in postavitev kamnite mize in klopi za druženje v vaškem jedru na Brjah.

 

VS GABROVICA - COLJAVA

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Dokončanje in ureditev obračališča na avtobusni postaji v Coljavi

Predlog je dokončanje in ureditev obračališča na avtobusni postaji v Coljavi (odvoz kamenja, ureditev brežine in zasaditev rastlinja za njo, priprava terena za eko otok in premestitev eko otoka iz trenutne lokacije).

2

Ureditev prostora trenutne lokacije eko otoka

Predlog je ureditev prostora za druženje s postavitvijo mize in dveh klopi ter zasaditev rastlinja za senco.

3

Dokončna ureditev otroškega igrišča v Gabrovici

Predlog je nabava in montaža manjkajočih podložnih plošč pod igrali na otroškem igrišču v Gabrovici ter napeljava in ureditev manjše elektro omarice na ključ.

 

VS GORJANSKO

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev športnega igrišča v Gorjanskem

Predlog je montaža košev za košarko, mreže za odbojko in zarisanje črt na športnem igrišču v Gorjanskem.

2

Ureditev parkirišča (križišče Gorjansko – Brestovica)

Predlog je ureditev makadamskega parkirišča v Gorjanskem.

3

Obnovitev sanitarnih prostorov v športnem parku Gorjansko

Predlog je obnovitev sanitarij in montaža tušev v športnem parku Gorjansko.

 

VS GORNJA BRANICA

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev fontane pri Čehovinih

Predlog je ureditev okolice pri koritih in pipi izvirne vode pri Čehovini.

2

Ureditev parkirišča pred pokopališčem

Predlog je ureditev parkirišča pred pokopališčem.

 

VS HRUŠEVICA

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev travnatega igrišča

Predlog je priključitev elektrike in vode na travnato igrišče v Hruševici.

2

Priključitev elektrike in vode

Predlog je priključitev elektrike in vode travnato igrišče v Hruševici.

3

Obnovitev vaškega vodnjaka in okolice

Predlog je obnova vaškega vodnjaka in zidu okrog vodnjaka ter ureditev okolice s postavitvijo klopi in latnika.

4

Veduta Hruševice

Predlog je ureditev ekološkega otoka v centru vasi Hruševica.

 

VS IVANJI GRAD - ZAGRAJEC

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev vaškega placa (komunskega vrta) v Zagrajcu

Predlog je ureditev vaškega placa v Zagrajcu s postavitvijo kamnite mize pod latnikom, ureditvijo parkirnih mest in ekološkega otoka.

2

Sanacija vaškega vodnjaka Ivanji Grad

Predlog je sanacija vaškega vodnjaka na Ivanjem gradu in izvedba ročnega vitla za dvigovanje veder iz vodnjaka.

3

Dodatna igrala na igrišču Ivanji Grad

Predlog je nabava igral za jačanje mišic na otroškem igrišču v Ivanjem gradu za starejše otroke, mladince oziroma odrasle.

4

Ureditev parkirišča ob cerkvi na Ivanjem Gradu

Predlog je ureditev parkirišča pri cerkvi oziroma pokopališču na Ivanjem gradu.

5

Razširitev ovinka na cesti Gorjansko–Ivanji Grad-Zagrajec

Predlog je razširitev ovinka na cesti Gorjansko-Ivanji grad-Zagrajec z namenom povečanja varnosti.

 

VS KOBDILJ

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Sanacija vodnega sistema za splošno rabo in napajanje živine

Predlog je sanacija zbiralnika vode in kala v dolnji vasi v prvi fazi, kar predstavlja obnovo korita, pripadajočih zidov in tlaka.

2

Preureditev obstoječega balinišča v parkirišče

Predlog je preureditev obstoječega balinišča (Vigen) v parkirišče s postavitvijo informacijske table in preselitev eko otoka.

3

Ureditev avtobusnega postajališča v Kobdilju

Predlog je ureditev avtobusne postaje v Kobdilju (nov omet, delno zaprtje vhoda zaradi burje, zunanja klopca in postavitev turistične karte Kobdilja in Štanjela).

4

Sanacija osmerokotnega napajalnika

Predlog je sanacija osmerokotnega napajalnika v gornjem Kobdilju, delo arhitekta Maksa Fabianija.

 

VS KOBJEGLAVA– TUPELČE

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev poti

Predlog je popravilo cestišča z betoniranjem na parc. št. 2742/3 v Kobjeglavi.

2

Ureditev občinske poti

Predlog je sanacija poti in udornih jam na cestišču na parc. št. 2719/5 v Tupelčah.

3

Sanacija lokve

Predlog je sanacija vaške lokve v Kobjeglavi.

4

Ureditev vodnjaka

Predlog je popravilo vodnjaka v Kobjeglavi na parc. št. 111/4, ker pušča.

 

VS KOMEN

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev stopnic ob komunski štirni v spodnjem delu Komna

Predlog je ureditev stopnic ob komunski štirni v spodnjem delu Komna.

2

Čiščenje kala in okolice v Divčih

Predlog je čiščenje kala in okolice kala v Divčih.

3

Izgradnja ekoloških otokov v Komnu

Predlog je izgradnja ekoloških otokov na več lokacijah v Komnu.

4

Ureditev ekološkega otoka

Predlog je ureditev ekološkega otoka v Jablancu.

5

Urejeno zbirno mesto za zbiranje odpadkov v Divčih

Predlog je ureditev zbirnega mesta za ločeno zbiranje odpadkov v Divčih.

6

Sanacija južnega podpornega zidu pod cerkvijo - Komen

Predlog je sanacija kamnitega podpornega zidu pod cerkvijo.

7

Obnova in vzdrževanje učne poti Cirje

Predlog je ponovna ureditev učne poti Cirje s postavitvijo novih oznak poteka poti ter označevalnih tabel za posamezne drevesne vrste.

8

Sanacija in ureditev komenskega kala »Luže«

Predlog je čiščenje in sanacija kala »Luže« v Komnu.

9

Sanitarije za potrebe prireditev na Grofovski

Predlog je izgradnja montažnega objekta na Grofovski ob nogometnem igrišču.

10

Ureditev namakanja na nogometnem igrišču v Komnu

Predlog je pričetek postopka ureditve namakalnega sistema na nogometnem igrišču v Komnu.

11

Varovalna ograja

Predlog je postavitev varovalne ograje za varnost pešcev ob pločniku na podpornem zidu v Komnu na Lužah na cesti JP 675761

12

Ureditev ekološkega otoka na Brdu v Komnu

Predlog je ureditev ekološkega otoka na Brdu v Komnu z gabionskimi stenami, ki bi delno zakrile pogled na smetnjake in jih zaščitile pred prevračanjem.

13

Ureditev novega ekološkega otoka v zahodnem delu Komna

Predlog je ureditev in ograditev zabojnikov z gabionskimi stenami na občinski parceli št. 1120/10 v Komnu.

 

VS LUKOVEC

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Sanacija vaškega vodnjaka na Lukovcu

Predlog je sanacija vaškega vodnjaka na Lukovcu.

2

Postavitev avtobusnega postajališča za šolarje na Lukovcu

Predlog je postavitev avtobusne čakalnice na Lukovcu.

 

VS SVETO

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Sanacija podpornega zidu v Jaščah

Predlog je sanacija podpornega zidu na parceli št. 1615/1.

2

Ureditev eko otoka v gornji vasi

Predlog je prestavitev eko otoka na levo stran ceste, ki vodi proti zaselku Jašči.

3

Sanacija podpornega zidu v gornji vasi

Predlog je sanacija podpornega zidu v gornji vasi.

4

Sanacija kala v Svetem

Predlog je sanacija kala v Svetem.

5

Sanacija lokve pri Pirotovih

Predlog je sanacija in dokončanje podpornega zidu lokve.

6

Ureditev eko otoka in parkirišča pri pokopališču v Svetem

Predlog je prestavitev eko otoka iz centra vasi na lokacijo, predvideno za parkirišče zraven pokopališča v Svetem.

7

Sanacija športnega igrišča – Brjar v Svetem

Predlog je sanacija igralne površine na športnem igrišču v Svetem.

 

VS ŠKRBINA

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev ekološkega otoka v Rubijah

Predlog je ureditev ekološkega otoka z gabionskimi stenami ali lesenimi vertikalnimi ogradami, ki bi s prednje strani bile omejene in zaključene z verigo.

2

Dokončanje podpornega zidu dovozne ceste v vas Rubije

Predlog je dokončanje podpornega pasu, ki bi omogočal večjo stabilnost ceste, večjo varnost, enostavnejše vzdrževanje ter estetski videz.

3

Ureditev vaškega središča v Rubijah

Predlog je dokončanje asfaltiranja dovoznih poti do ekološkega otoka in ureditev zelenic.

 

VS ŠTANJEL

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Postavitev košev za odpadke na več lokacijah v Štanjelu in klopi na otroškem igrišču

Predlog je postavitev košev za smeti na več lokacijah v Štanjelu in klopi na otroškem igrišču.

2

Obnova kaliča in dovozne poti

Predlog je obnova vaškega kala kalič in obnova dovozne poti, ki je tudi bližnjica za pot v dolino Branice.

3

Parkovna ureditev poti Štanjel - Kobdilj

Predlog je ureditev makadamske poti iz Štanjela v Kobdilj z rastlinami in živo mejo.

4

Fitnes na odprtem

Predlog je izgradnja fitnesa na odprtem ob novem igrišču v Štanjelu.

 

VS TOMAČEVICA

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Ureditev vaškega vodnjaka sredi vasi.

Predlog je obnova in ureditev vaškega vodnjaka sredi vasi.

2

Ureditev parkirišča in okolice pred vaškim domom

Predlog je postavitev robnikov ter ureditev parkirišča v vaškem jedru pred vaškim domom.

3

Ureditev kala

Predlog je čiščenje in ureditev kala pod cesto na relaciji Tomačevica – Kobjeglava.

4

Ureditev zidu okrog pokopališča pri cerkvi Device Marije

Predlog je obnova in ureditev zidu okrog pokopališča pri cerkvi Device Marije.

 

VS VOLČJI GRAD

Št.

NAZIV PROJEKTA

OPIS oz. VSEBINA

1

Prenova vaškega močila na Volčjem gradu

Predlog je obnova oz. popravilo vaškega močila neposredno ob glavni cesti, ki pelje na Kregolišče.

2

Obnova podpornega zidu – škarpe

Predlog je popravilo oziroma obnova podpornega zidu - škarpe; k.o. Volčji Grad; parcelna številka 1437/15, cesta, ki meji na parcelne številke: 38 in 39 k.o. Volčji Grad.

3

Obnova kala Kalilč in okolice

Predlog je obnova kala Kalič (čiščenje in sanacija) ter postavitev 1 mize, 2 klopi in 2 koša za smeti.

 

 

 

 

natisni