temperatura 15°C
smer vetra SZ
hitrost 2m/s

REZULTATI GLASOVANJA

 

NAZIV PROJEKTA

VAŠKA SKUPNOST

Število glasov

1

Ureditev parkirišča (križišče Gorjansko – Brestovica)

GORJANSKO

190

2

Ureditev vaškega jedra Brjah pri Komnu

BRJE PRI KOMNU

165

3

Sanacija športnega igrišča – Brjar v Svetem

SVETO

161

4

Ureditev namakanja na nogometnem igrišču v Komnu

KOMEN

144

5

Postavitev avtobusnega postajališča za šolarje na Lukovcu

LUKOVEC

140

6

Ureditev vaškega placa (komunskega vrta) v Zagrajcu

IVANJI GRAD - ZAGRAJEC

126

7

Veduta Hruševice

HRUŠEVICA

106

8

Ureditev občinske poti v Kobjeglavi

KOBJEGLAVA - TUPELČE

101

9

Ureditev eko otoka in parkirišča pri pokopališču v Svetem

SVETO

93

10

Obnova kala Kalič in okolice

VOLČJI GRAD

75

11

Postavitev košev za odpadke na več lokacijah v Štanjelu in klopi na otroškem igrišču

ŠTANJEL

70

12

Ureditev travnatega igrišča v Hruševici

HRUŠEVICA

65

13

Ureditev vaškega jedra v Brestovici

BRESTOVICA PRI KOMNU

61

14

Dokončanje in ureditev obračališča na avtobusni postaji v Coljavi

GABROVICA – COLJAVA

59

15

Ureditev parkirišča in okolice pred vaškim domom v Tomačevici

TOMAČEVICA

57

16

Ureditev zidu okrog pokopališča pri cerkvi Device Marije

TOMAČEVICA

56

17

Sanacija vaškega vodnjaka na Lukovcu

LUKOVEC

56

18

Ureditev fontane pri Čehovinih

GORNJA BRANICA

55

19

Ureditev športnega igrišča v Gorjanskem

GORJANSKO

48

20

Ureditev ekološkega otoka v Rubijah

ŠKRBINA

38

21

Sanacija lokve

KOBJEGLAVA - TUPELČE

37

22

Ureditev večnamenskega parkirišča v Škofih

BRJE PRI KOMNU

36

23

Dokončanje podpornega zidu dovozne ceste v vas Rubije

ŠKRBINA

33

24

Dokončna ureditev otroškega igrišča v Gabrovici

GABROVICA - COLJAVA

32

25

Obnovitev sanitarnih prostorov v športnem parku Gorjansko

GORJANSKO

32

26

Obnovitev vaškega vodnjaka in okolice

HRUŠEVICA

32

27

Ureditev avtobusnega postajališča v Kobdilju

KOBDILJ

32

28

Obnova vaškega vodnjaka

BRJE PRI KOMNU

31

29

Ureditev parkirišča pred pokopališčem

GORNJA BRANICA

30

30

Ureditev parkirišča ob cerkvi na Ivanjem Gradu

IVANJI GRAD – ZAGRAJEC

30

31

Preureditev obstoječega balinišča v parkirišče

KOBDILJ

27

32

Varovalna ograja

KOMEN

27

33

Razširitev ovinka na cesti Gorjansko–Ivanji Grad-Zagrajec

IVANJI GRAD - ZAGRAJEC

26

34

Ureditev vodnjaka

KOBJEGLAVA - TUPELČE

25

35

Ureditev vaškega središča v Rubijah

ŠKRBINA

25

36

Ureditev mrliške vežice

BRESTOVICA PRI KOMNU

25

37

Ureditev prostora trenutne lokacije eko otoka

GABROVICA - COLJAVA

24

38

Priključitev elektrike in vode na igrišče

HRUŠEVICA

22

39

Ureditev poti

KOBJEGLAVA - TUPELČE

22

40

Ureditev vaškega vodnjaka sredi vasi

TOMAČEVICA

21

41

Obnova podpornega zidu – škarpe

VOLČJI GRAD

21

42

Dodatna igrala na igrišču Ivanji Grad

IVANJI GRAD - ZAGRAJEC

19

43

Obnova in vzdrževanje učne poti Cirje

KOMEN

19

44

Sanacija kala v Svetem

SVETO

18

45

Sanacija podpornega zidu v Jaščah

SVETO

16

46

Parkovna ureditev poti Štanjel - Kobdilj

ŠTANJEL

15

47

Sanacija vodnega sistema za splošno rabo in napajanje živine

KOBDILJ

14

48

Sanacija južnega podpornega zidu pod cerkvijo - Komen

KOMEN

14

49

Ureditev eko otoka v gornji vasi

SVETO

14

50

Sanacija vaškega vodnjaka Ivanji Grad

IVANJI GRAD - ZAGRAJEC

13

51

Izgradnja ekoloških otokov v Komnu

KOMEN

13

52

Prenova vaškega močila na Volčjem gradu

VOLČJI GRAD

13

53

Ureditev in obnova vaških vodnjakov

BRESTOVICA PRI KOMNU

12

54

Urejeno zbirno mesto za zbiranje odpadkov v Divčih

KOMEN

12

55

Sanacija osmerokotnega napajalnika

KOBDILJ

11

56

Ureditev ekološkega otoka

KOMEN

11

57

Sanitarije za potrebe prireditev na Grofovski

KOMEN

11

58

Ureditev ekološkega otoka na Brdu v Komnu

KOMEN

10

59

Fitnes na odprtem

KOMEN

10

60

Popravilo in obnova podpornega zidu ob občinski cesti

BRESTOVICA PRI KOMNU

9

61

Obnova kaliča in dovozne poti

ŠTANJEL

8

62

Ureditev kala

TOMAČEVICA

8

63

Ureditev novega ekološkega otoka v zahodnem delu Komna

KOMEN

7

64

Sanacija lokve pri Pirotovih

SVETO

6

65

Čiščenje kala in okolice v Divčih

KOMEN

5

66

Sanacija podpornega zidu v gornji vasi

SVETO

5

67

Ureditev stopnic ob komunski štirni v spodnjem delu Komna

KOMEN

3

68

Sanacija in ureditev komenskega kala »Luže«

KOMEN

3

 

 

V dveh letih bodo realizirani projekti, ki so na glasovanju prejeli največje število glasov,  do skupne višine 120.000 EUR.     Rezultate glasovanja po posameznih glasovalnih mestih si lahko ogledate v spodnji tabeli:   

  REZULTATI -SKUPNO PO VS.pdf  

natisni