temperatura 15°C
smer vetra SZ
hitrost 2m/s

Zbiranje projektnih predlogov

Občanke in občani s stalnim bivališčem v Občini Komen, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko projektni predlog oddajo  preko spletne aplikacije www.yrpri.org/#!/group/801/map ali  na posebnem obrazcu najkasneje do 27.09.2016 do 24.00 ure po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen.

 

MERILA ZA UPRAVIČENOST PROJEKTOV

Projektni predlog bo upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

  1. Izvedba mora biti v pristojnosti Občine Komen;
  2. Izveden bo na območju Občine Komen;
  3. Ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali občinskimi odloki Občine Komen;
  4. Je finančno ovrednoten v višini med 2.000 EUR in 6.000 EUR;
  5. Prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkov-koši za smeti);
  6. Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
  7. Ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
  8. Ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč;
  9. Prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter drugih javnih površin.

 

Po izteku roka za oddajo se bo sestala Komisija za pobude občanov v okviru projekta participatornega proračuna, ki bo na osnovi meril preučila ustreznost posameznega projektnega predloga. Upoštevala bo tudi pogoj, da projektni predlog ne more biti financiran preko javnih razpisov, pogodb in drugih sredstev iz občinskega in državnega proračuna. Iz predlogov, ki bodo ustrezali merilom, bo izdelan seznam projektnih predlogov, ki bodo uvrščeni na glasovanje. Projekti, ki ne bodo izpolnjevali meril, bodo zavrnjeni. Seznam zavrnjenih projektov bo objavljen na spletni strani.

Seznam zavrnjenih predlogov, ki ne izpolnjujejo meril za uvrstitev na glasovalno listo, si lahko ogledate v priponki.

ZAVRNJENI PREDLOGI.pdf

natisni