Skoči na vsebino

Participativni proračun

Participativni proračun je način razporejanja dela proračunskih sredstev tako, da o njihovi porabi odločate občanke in občani. Občanke in občani lahko sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini.

Vse občanke in občani, starejši od 15 let, imate priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo izvajali po posameznih vaških skupnosti. Občanke in občani do dopolnjenega 29. leta pa lahko poleg tega sodelujete tudi pri predlaganju in odločanju o skupnem mladinskem projektu na ravni občine. Sodelujete tako, da najprej predlagate projektne predloge, za katere menite, da izboljšujejo kakovost življenja po posameznih vaških skupnostih oziroma za mlade, ter nato na glasovanju odločate, kateri projekti se bodo uvrstili v proračun Občine Komen za leti 2020 in 2021.

NAMEN participativnega proračuna je zviševati kakovost življenja občank in občanov ter krepiti družbeno participacijo z vključenostjo občanov pri sooblikovanju občinskega proračuna.

CILJ projekta participativnega proračuna je pridobiti projektne predloge za celotno območje občine, in sicer ločeno za vsako vaško skupnost in za mlade, ki bodo podani na glasovanje občankam in občanom po vaških skupnostih.

V proračunu Občine Komen za leti 2020 in 2021 bo za projekte participativnega proračuna, ki bodo izglasovani po vaških skupnostih, namenjenih skupno 120.000 evrov in za skupne mladinske projekte še dodatnih 10.000 evrov.

Iz občinskih proračunov za leti 2020 in 2021 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na zboru vaščanov posamezne vaške skupnosti prejele največje število glasov. Vsaki vaški skupnosti v okviru projekta participativnega proračuna pripada 6.000 evrov za financiranje projekta. V kolikor je vrednost vaškega projekta, ki prejme največ glasov, enaka ali nižja od 4.000 evrov, se bo po potrebi za preostanek neporabljenih sredstev izvedlo še drugi krog glasovanja o tistih projektih, ki bodo enaki ali manjši od višine neporabljene kvote. Drugi krog glasovanja ni potreben, če je med takimi projekti zgolj en sam projekt. V kolikor je vrednost mladinskega projekta, ki prejme največ glasov, nižja od 10.000 evrov, bodo v financiranje izvedbe poleg tega uvrščenega projekta uvrščeni tudi najvišje uvrščeni predlogi, ki jih bo s preostalimi sredstvi, ki pripadajo mladinskim projektom, še mogoče financirati.

 

Zgibanka

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA