Skoči na vsebino

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se nanaša na spletno stran www.komen.si, ki je uradna spletna stran Občine Komen. Skrbnik spletne strani je Občina Komen.

Občina Komen se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletnega mesta v skladu z nacionalno zakonodajo. Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, s tem namenom ga nenehno oblikujemo in prilagajamo, tako, da je čim bolje dostopen tudi uporabnikom z oviranostmi na področju vida, gibanja, sluha, govora ter razumevanja ter tudi osebam s situacijskimi oviranostmi.

To spletišče dosega raven dostopnosti po standardu, določenem z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O).

Stopnja skladnosti:

Dostopnost spletišča se redno spremlja, posodablja in nadgrajuje. Kljub temu nekatere vsebine ne izpolnjujejo zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Vsebine ne izpolnjujejo zahtev glede dostopnosti zaradi nesorazmernega (kadrovskega in finančnega) bremena za zavezanca. Zavezanec uporabnikom omogoča, da se z nedostopno vsebino seznani na drugačen način.

Primeri takih vsebin so:

  • nekateri dokumenti v .pdf obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti,
  • nekatere slike nimajo ustreznih besedilnih alternativ,
  • struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna.

Uporabnike spletnega mesta naprošamo, da v kolikor na spletnem mestu www.komen.si naletijo na takšne vsebine, da nas na njih opozorijo.

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh lahko uporabniki dobijo na naslednji način:

  • po telefonu na tel. številko 05 7310 450
  • po elektronski pošti na e-naslov:
  • osebno na naslovu v času uradnih ur: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Priprava izjave o skladnosti:

Ta izjava je pripravljena na dan 17. 4. 2023.

Povratne in kontaktne informacije:

V kolikor nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti spletne strani www.komen.si, nas opozoriti na napako ali nam glede dostopnosti podati pripombo, komentar ali pohvalo, nas o tem lahko obvestite po navadni pošti, e-pošti ali nas pokličete na spodaj zapisano kontaktno številko:

Občina Komen
Komen 86
6223 Komen
tel. številka: 05 7310 452
e-poštni naslov:

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila ali prošnje. V kolikor vam v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vas bomo o razlogih za zakasnitev pravočasno obvestili.

Izvršilni postopek:

V primeru, da na vaše pripombe in pobude ne odgovorimo ali vam ne podamo ustreznih informacij, lahko skladno z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij podate prijavo na:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana,
spletna stran: irsid.gov.si
e-poštni naslov:

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA