Skoči na vsebino

Župan

 Spoštovani obiskovalci spletnih strani Občine Komen,

Erik_-_BARVNO.jpg

svojo izvolitev za župana Občine Komen vidim kot čast, predvsem pa kot veliko obvezo do svojih volivk in volivcev. Zavedam se, da bom kot izvoljeni predstavnik ljudstva moral prisluhniti vsem enako. Vem, da župan nisem zaradi samega sebe, ampak za to, da pomagam občanom in da si vzamem čas zanje. Da delam z njimi in zanje. Naj bodo to vaške skupnosti, lokalna društva, občinski zavodi, svetniki ali pa posamezni občani, kot župan bom vedno deloval odkrito in se v skupnem dialogu trudil poiskati najboljše rešitve, saj lahko le v duhu sodelovanja uspešno razvijamo našo skupnost.

Prepričan sem, da naš Kras ne sme postati mrtev muzej, kjer bodo obiskovalci občudovali njegovo bogato kulturno dediščino, medtem ko izginja življenje. Dejstvo je namreč, da število naših prebivalcev stagnira, število aktivno zaposlenih je nižje kot pred desetimi leti, prebivalstvo pa se še hitreje stara kot v slovenskem povprečju. Poleg tega tudi drugi občinski razvojni kazalniki niso najbolj spodbudni.

To moramo spremeniti. Naš Kras mora postati privlačen za vse nas, ki tu živimo. Zato si bom prizadeval za ustvarjanje novih delovnih mest s sofinanciranjem tistih naložb na področju turizma, kmetijstva ali podjetništva, ki bodo našim občanom zagotovila nova delovna mesta. Postopno bom uredil obrtne oziroma storitvene cone v Komnu in ob nekdanjem mejnem prehodu Gorjansko. Občanom želim nuditi več strokovne podpore na področju gradbene in prostorske zakonodaje, še posebej ko gre za reševanje stanovanjskega vprašanja ali za razvoj dejavnosti.

Hkrati bom podpiral vsa prizadevanja, da svojim občanom tudi že kratkoročno zagotovimo privlačnejše življenjske pogoje. Verjamem, da slednje lahko dosežemo le ob podpori in s sodelovanjem aktivnih vaških skupnosti.

Sprememb si želim tudi na področju predšolske vzgoje, otrok, mladine in sociale. Tako bom podpiral visoke standarde pri predšolski in šolski vzgoji naših otrok, finančne pomoči za mlade družine in več podpore lokalnim društvom pri ustvarjanju dogodkov in pri vseh aktivnostih, ki prispevajo k medsebojnemu druženju in obogatitvi našega življenja. Seveda bom z enako zavzetostjo podpiral tudi pobude za izboljšanje življenja starostnikov in ukrepe, da ostanejo čim dalj časa aktivno vključeni v našo družbo. V naši občini potrebujemo na splošno več urejenih površin za kreativno preživljanje prostega časa za otroke, mlade in starejše občane.

Ključna naloga je torej, da na eni strani ohranimo edinstveno kulturno dediščino in naravne vrednote našega Krasa, na drugi strani pa storimo vse, kar je v naši moči, da to postane prostor, ki bo zagotovil svojim prebivalcem čim boljše pogoje za delo in življenje, pri čemer ne smemo zapostaviti nobenega dela družbe. Obenem pa želim v ta prostor privabiti vse nosilce tistih dejavnosti, ki cenijo kulturno in naravno bogastva Krasa in ki vidijo tu pri nas na Krasu zanimive poslovne priložnosti za razvoj svojih dejavnosti. Vse, ki želijo pri tem pomagati, vabim, da stopite v stik z nami.

mag. Erik Modic, župan


Nekdanji župani:

  • Marko Bandelli, županoval od 2014-2018 (od 22.6.2018 do 12.12.2018 je funkcijo župana začasno opravljal podžupan Valter Ščuka)
  • Danijel Božič, županoval od 2010-2014
  • Uroš Slamič, županoval od 1998-2010
  • Jožef Adamič, županoval od 1994-1998

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA