Skoči na vsebino

Občinski svet

Seje občinskega sveta

Izvoljeni člani občinskega sveta Občine Komen v mandatu 2022-2026

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Goran Živec

Jožef Strnad

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

Damjan Grmek

LEVICA

Stojan Kosmina

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ivo Kobal

LISTA MARKA BANDELLIJA

Marko Bandelli

GIBANJE SVOBODA

Bojan Žlebnik

Metka Zver

SVEŽ KRAŠKI VETER

David Zega

Alenka Tavčar

Urban Grmek Masič

Adrijana Konjedič

LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Dunja Peric

IMG-20221215-WA0002__003_.jpg

 


 

 

 

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni - sprejet 14.3.2019.pdf
Navodilo za predstavnike občin v svetih javnih zavodov.pdf


STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMEN

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

predsednik: David Zega

član: Goran Živec

član: Stojan Kosmina

Sklep o imenovanju KMVVI.pdf
 

Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti:
 

Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe:
 

Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve:
 

Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose:
 

Statutarno - pravna komisija:
 


Druga delovna telesa, katerih ustanovitev določajo zakoni

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
 

Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj:
 


nekdanji člani OS.docx

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA