Skoči na vsebino

Informacije javnega značaja

KAJ SO INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA?

Informacije javnega značaja so tiste, ki izvirajo iz delovnih področij organov; torej vse informacije, ki nastajajo pri poslovanju organa, dokumenti, dosjeji, zadeve, registri, evidence ali dokumentarna gradiva, ki so jih organi sestavili sami, v sodelovanju z drugimi organi ali so jih dobili od drugih oseb. Fizične in druge osebe lahko te informacije pod določenimi pogoji uporabijo tudi za pridobitne in nepridobitne namene (ponovna uporaba informacij).
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa 3 kriterije, po katerih lahko opredelimo informacijo javnega značaja:

  • gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa,
  • organ mora z njo razpolagati,
  • nahajati se mora v neki materializirani obliki.


Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno - ustno zahtevo.

O pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep s katerim je organ zahtevo zavrnil ima prosilec pravico do pritožbe. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja - informacijski pooblaščenec.

Za posredovanje informacij javnega značaja je v občinski upravi Občine Komen pooblaščena mag. Andreja Štok.


Povezava na katalog informacij javnega značaja Občine Komen
 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA