Skoči na vsebino

Simboli občine

Grb in zastava Občine Komen

Občinski svet Občine Komen je na svoji 36. redni seji, dne 21.06.2006 sprejel Odlok o grbu in zastavi Občine Komen.

Grb Občine Komen je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega modri ščit je s srebrnim tramom oddeljen od rdečega dna; na tramu stoji srebrn vhodni obok (kolona), v njem je zlato sonce. V rdečem dnu ščita je zlat vinski grozd.

Grb_ob__ine_Komen.jpg

Zastava Občine Komen je modra z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba; na belem postamentu bel vhodni lok, pod njegovim obokom lebdi rumeno sonce.

Zastava_ob__ine_Komen.jpg

Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan. Soglasje, s katerim se dovoljuje uporaba simbolov, določa tudi pogoje s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok, do katerega je uporaba dovoljena.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA