Skoči na vsebino

Občinski praznik

Občinski svet občine Komen je leta 2006 sprejel Odlok o prazniku in priznanjih občine Komen, s katerim je bil določen praznik ter pogoji in način podeljevanja priznanj.

Praznik občine Komen je 21. junij, dan sprejema občinskih simbolov.   

Na slovesnosti ob prazniku občine Komen podeljuje župan priznanja občine Komen, ki so:  

Naziv Častni občan je najvišje častno priznanje Občine Komen. Naziv se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali na katerem drugem področju tako prispeval k ugledu in napredku občine, da ima to trajni pomen. Naziv se podeljuje vsaka štiri leta in sicer vsako tretje leto v mandatu občinskega sveta.    

Priznanje Zlati grb se podeli posamezniku ali skupinam, za izredno življenjsko delo oziroma za vrhunske uspehe in dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali katerem drugem področju, ki so pomembni za razvoj in promocijo občine Komen.    

Priznanja občine Komen se lahko podelijo posameznikom ali skupinam za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju. Priznanja imajo pomen pohvale ter so aktualen odziv na dosežke in uspehe na vseh področjih dela. Podeli se lahko največ tri priznanja letno.  

 

Dobitniki priznanja občine Komen

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA