Skoči na vsebino

Proračun

PRORAČUN 2022

SPREJETI PRORAČUN 2022

Odlok o proračunu občine Komen 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Komen za leti 2022-2023

dopolnitev načarta ravananja z nepremičnim premoženjem - sklep OS.pdf

NACRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMICNIMPREMOZENJEM - DOPOLNITEV.pdf

SKLEP O DOPOLNITVI NACRTA RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOZENJEM.pdf