Skoči na vsebino

Poziv volivcem ožjega dela občine in političnim strankam za predlaganje kandidatov za člane vaških odborov

03. 02. 2023

V skladu z Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti občine Komen (Uradni list RS 57/2010 in naslednji), objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Komen naslednji

P O Z I V

VOLIVCEM OŽJEGA DELA OBČINE IN POLITIČNIM STRANKAM ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV

Kandidate za člane vaških odborov lahko predlagajo volivci ožjega dela občine in politične stranke v občini.  Kandidat mora imeti stalno prebivališče v vaški skupnosti, v kateri kandidira za člana odbora vaške skupnosti. Za posamezen vaški odbor mora Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejeti najmanj toliko kandidatur kot je članov sveta.  Izvoljeni člani odbora imenujejo na prvi sklicani seji  izmed sebe predsednika odbora vaške skupnosti.

Število članov vaških odborov vaških skupnosti v Občini Komen je, kot sledi:

·         Odbor vaške skupnosti Brestovica pri Komnu (naselji Brestovica in Vale): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Brje pri Komnu (naselji Brje pri Komnu in Škofi): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnosti Gabrovica – Coljava (naselji Gabrovica in Coljava): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Gorjansko (naselji Gorjansko in Nadrožica): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Gornja Branica (naselji Čehovini, Dolanci, Koboli, Kodreti, Trebižani, Večkoti): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Hruševica (naselje Hruševica): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnosti Ivanji Grad – Zagrajec (naselji Ivanji Grad in Zagrajec): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnosti Klanec pri Komnu (naselje Klanec pri Komnu): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnosti Kobdilj (naselje Kobdilj): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Kobjeglava – Tupelče (naselji Kobjeglava in Tupelče): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Komen (naselji Komen in Divči): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Lisjaki (naselji Lisjaki in Čipnje): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnosti Lukovec (naselje Lukovec): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnosti Mali Dol (naselje Mali Dol): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnost Preserje pri Komnu (Preserje pri Komnu): 3 člani,

·         Odbor vaške skupnosti Sveto (naselje Sveto): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Škrbina (naselja Škrbina, Rubije, Šibelji): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnost Štanjel (naselje Štanjel): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Tomačevica (naselje Tomačevica): 5 članov,

·         Odbor vaške skupnosti Volčji Grad (naselje Volčji Grad): 3 člani.

Kandidature s pisnim soglasjem kandidata se vloži na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje do ponedeljka, 20. 2. 2023 do 12. ure. Obrazec za kandidaturo in pisno soglasje kandidata sta na voljo v sprejemni pisarni občine Komen in na spletni strani občine Komen www.komen.si.

Zaželjeno je, da so v vaškem odboru predstavniki vseh naselij, ki sestavljajo vaško skupnost.  

Številka: 031-1/2023-1

Datum: 3.2.2023

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

David Zega, predsednik

Poziv volivcem ozjega dela obcine in politicnim strankam za predlaganje kandidat.pdf

Obrazec - kandidatura.doc

Obrazec - soglasje kandidata.doc

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA