Skoči na vsebino

Poziv oškodovancem za prijavo škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

01. 08. 2023

Občina Komen  skladno s sklepom Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-27/2023-85-DGZR, z dne 26.7.2023, objavlja

Poziv oškodovancem za prijavo škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Zbira se vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi in vodotokih v občinah. Škodo na stvareh se bo ocenjevalo na naslednjih obrazcih:

-      Obrazec 1 - Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih (sem NE SPADA škoda na kmetijskih pridelkih, ampak škoda kot npr. nanosi mulja na zemljišče po poplavi, plazovitost zemljišča ipd. V kolikor bo Občina s strani Uprave RS za zaščito in reševanje v prihodnje dobila poziv na ocenjevanje škode na  kmetijskih pridelkih, bo o tem občane pravočasno obvestila s plakati in objavo na spletni strani)

-      Obrazec 3 - Ocena škode na stavbah (uničen objekt)

-      Obrazec 4 - Ocena delne škode na stavbah

-      Obrazec 5 - Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

 

Obrazce izpolnite in jim priložite fotografije, iz katerih je razvidna nastala škoda in morebitna druga dokazila (npr. predračuni, računi itd.). Obvezen je podpis oškodovanca na obrazcu 2X. Prosimo vas, da na obrazcu navedete tudi vašo telefonsko številko.

Obrazci so dostopni na občinski spletni strani, na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, lahko pa jih dvignete tudi na sedežu občine.

Izpolnjene obrazce dostavite na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali pošljete na elektronski naslov obcina@komen.si.

Rok za dostavo vlog je do ponedeljka, 21. 8. 2023 do 15. ure.

 

Občane obveščamo, da Občina zbira in popisuje škodo na podlagi prispelih vlog oškodovancev. Odločitev o tem, ali bo kasneje prišlo do morebitnih povračil škod pa je na strani drugih pristojnih organov RS.

Sklep ocenjevanje skode med 17. in 22. julijem 2023.pdf

Poziv oškodovancem za prijavo škode NEURJE 2023.pdf

Obrazec 1 - Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih.pdf

Obrazec 3 - Ocena škode na stavbah.pdf

Obrazec 4 - Ocena delne škode na stavbah.pdf

Obrazec 5 - Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA