Skoči na vsebino

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2022 in 2023

24. 04. 2023

Občina Komen je 21. 4. 2023 v Uradnem listu RS, št. 46/23 objavila Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2022 in 2023. Namen pomoči je spodbujanje zaposlovanja in dvig gospodarske aktivnosti. Sredstva se bodo dodeljevala za tri vrste ukrepov:

1.      spodbujanje odpiranja novih delovnih mest

2.      spodbujanje samozaposlovanja

3.      spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedeni v razpisu.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti na naslov: Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Rok prijave je 27. 9. 2023. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Komen.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah v skupni višini 22,60 EUR. Plačilo se izvede na račun Občine Komen št. SI56 01249-4490309166, s sklicem: 11 75485-7111002.

Pravna podlaga: Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v občini Komen (Uradni list RS, št. 65/19 in 42/23)

 

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja 2022 in 2023.pdf

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2022 in 2023.docx

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2022 in 2023.pdf

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2022 in 2023.docx

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2022 in 2023.pdf

Razpisna dokumentacija - zap. tezje zaposljivih oseb 2022 in 2023.docx

Razpisna dokumentacija - zap. tezje zaposljivih oseb 2022 in 2023.pdf

Koncno porocilo.PDF

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA