Skoči na vsebino

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2023 in 2024

13. 02. 2024

Občina Komen je 2. 2. 2024 v Uradnem listu RS, št. 9/24 objavila Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2023 in 2024. Namen pomoči je spodbujanje zaposlovanja in dvig gospodarske aktivnosti. Sredstva se bodo dodeljevala za tri vrste ukrepov:

1.      spodbujanje odpiranja novih delovnih mest

2.      spodbujanje samozaposlovanja

3.      spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedeni v razpisu.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti na naslov: Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Rok prijave je 31. 7. 2024. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Komen.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah v skupni višini 22,60 EUR. Plačilo se izvede na račun Občine Komen št.: SI56 01249-4490309166,   s sklicem: 11 75485-7111002.

Pravna podlaga: Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v občini Komen (Uradni list RS, št. 65/19 in 42/23)

 

JAVNI RAZPIS: 

  Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2023 in 2024

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 9/24)

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

- Ukrep 1 -  SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST

UKREP 1_Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2023 in 2024.docx

UKREP 1_Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2023 in 2024.pdf

 

- Ukrep 2 - SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

UKREP 2_Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2023 in 2024.docx

UKREP 2_Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2023 in 2024.pdf

 

- Ukrep 3 - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŽJE ZAPOSLJIVIH OSEB

UKREP 3_Razpisna dokumentacija - zaposlitev tezje zaposljivih oseb 2023 in 2024.docx

UKREP 3_Razpisna dokumentacija - zaposlitev tezje zaposljivih oseb 2023 in 2024.pdf

 

 

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA