Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2024

08. 04. 2024

Občina Komen je 5. aprila 2024 v Uradnem listu RS št. 30/24, na straneh 827-829 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je do porabe sredstev oz. do 30.9.2024.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

javni razpis .PDF

Merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav.doc

Navodilo vlagateljem za prijavo na JR.doc

vzorec pogodbe.doc

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obrazec št. 1 - Prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o financiranju iz občinskega proračuna.doc

 

zahtevek za izplačilo sredstev.docx

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA