Skoči na vsebino

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta, 14. 12. 2022 s pričetkom ob 17. uri

02. 12. 2022

V skladu z 8. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Komen je dnevni red naslednji:

1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov;

2.    Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;

3.    Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;

4.    Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov;

5.    Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;

6.    Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Sklic 1. redne (konstitutivne) seje.pdf

Zapisnik 1. redne seje 14.12.2022.pdf

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA