Skoči na vsebino

Podpis pogodbe Dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel

10. 03. 2023

Občina Komen je 9.3.2023 podpisala pogodbo za gradbena dela v okviru dozidave in rekonstrukcije vrtca Štanjel z izvajalcem ETG EDITREND d.o.o. iz Nove Gorice. Vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del znaša 1.293.971,09 EUR z DDV. V okviru dozidave in rekonstrukcije vrtca je Predviden linijski aditivni koncept dozidave, kjer se doda potrebne manjkajoče prostore v nadaljevanju osnovnega gabarita proti jugu stavbe v smeri proti zunanjem igrišču.

Program vrtca je v celoti zasnovan v pritličju z dostopom in izhodom na nivo terena proti zahodu ter proti jugu na obstoječe zunanje igrišče. V kleti pod stavbo na nivoju prometne ureditve je predvideno pokrito parkirišče, tehnični prostori in stopnišče, ki vodi v zgornjo etažo. Dostop za gibalno ovirane osebe je omogočen preko interventne poti, ki se dvigne na nivo zgornjega vrtca na zahodni strani.

Vhod v vrtec se predvidi z zahodne strani Ob vhodu na JZ delu dozidave je predviden osrednji prostor. Vse igralnice so dostopne preko osrednjega prostora, tako da je možno igralnice medsebojno povezati in s tem povečati uporabnost osrednjega prostora. Iz osrednjega prostora je možen tudi dostop na zunanje ograjeno igrišče iz terase preko zunanjih stopnic. v obliki tribune, s katerimi se premosti intervencijsko pot in se s tem zagotovi varen dostop do igrišča. Pod stopnicami se predvidi zunanje sanitarije ob igrišču ter priročno shrambo za rekvizite.

20230309_091042.jpg

 

 

20230309_090738.jpg

20230309_090730.jpg

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA