Skoči na vsebino

Javna razgrnitev Lokalnega energetskega koncepta - rok za oddajo pripomb in predlogov je podaljšan do 31.3.2023

27. 02. 2023

Lokalni energetski koncept (LEK) je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.


Na podlagi koncepta se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.


Dokument vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja.

 

4. člen Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS št. 56/16) določa, da pri pripravi LEK-a sodeluje zainteresirana javnost.


Lokalni energetski koncept Občine Komen bo javno razgrnjen v obdobju od 14. 2. 2023 do 31. 3. 2023 na spletni strani Občine Komen z možnostjo podajanja pripomb in predlogov vseh zainteresiranih organov, organizacij in posameznikov na naslovu obcina@komen.si.

20220610_LEK_Komen.pdf

20220610_LEK_Komen_Povzetek.pdf

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA