Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v občini Komen v letu 2023

21. 08. 2023

Občina Komen je 18. avgusta 2023 v Uradnem listu RS št. 91/23, na straneh 1575-1576 objavila Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v občini Komen v letu 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2023 in sicer:

-       otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14 leta starosti,

-       mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je petek, 8. september 2023.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (8. september 2023) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis.pdf

Merila in kriteriji za vrednotenje programov.doc

Navodilo za prijavo na JR.doc

vzorec pogodbe.doc

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obrazec št. 1 - prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o oddaji statuta.doc

 

Končno poročilo o izvedbi programa.doc

Zahtevek za izplačilo sredstev.docx

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA