Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS za subvencioniranje stanovanjskega problema mladim in mladim družinam v Občini Komen v letu 2023

21. 08. 2023

Občina Komen je 18. avgusta 2023 v Uradnem listu RS št. 91/23, na straneh 1576-1578 objavila Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega problema mladim in mladim družinam v Občini Komen v letu 2023.

Predmet razpisa je dodelitev subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen. Po tem razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu stavbe (etažna lastnina) na območju občine Komen.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 18. september 2023.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (18. september 2023) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis.pdf

Navodilo za prijavo na JR.doc

Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen.pdf

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika.pdf

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

prijavni obrazci.doc

vzorec pogodbe.doc

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA