Skoči na vsebino

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letih 2023 in 2024

28. 08. 2023

Občina Komen je 25. avgusta 2023 v Uradnem listu RS št. 92/23, na straneh 1602 - 1604 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letih 2023 in 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih sakralnih spomenikov in njihovih delov:

Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih sakralnih spomenikov in njihovih delov na območju občine Komen.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavracijskih posegov na delih nepremičnih sakralnih spomenikov na območju občine Komen.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi podatki in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je petek, 15. september 2023.

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si/novice/razpisi

Vloga mora biti predložena na naslov:

Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – SAKRALNA KULTURNA DEDIŠČINA«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/7310 461 pri Soraji Balantič oz. po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.

razpisna dokumentacija-sakralni objekti.docx

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA