Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2024

08. 04. 2024

Občina Komen je 5. aprila 2024 v Uradnem listu RS št. 30/24, na straneh 822-824 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij ter programov upokojenskih organizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje.

Upravičenci do sofinanciranja programov veteranskih in domoljubnih organizacij so veteranske in domoljubne organizacije s sedežem ali enoto (krajevna organizacija, občinski odbor) v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.

Upravičenci do sofinanciranja programov upokojenskih organizacij ter univerz za tretje življenjsko obdobje so upokojenske organizacije ter univerze za tretje življenjsko obdobje s sedežem v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je ponedeljek, 6. maj 2024.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (6. maj 2024) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis .PDF

Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin.pdf

Merila in kriteriji za vrednotenje programov.doc

Navodilo za prijavo na JR.doc

vzorec pogodbe.doc

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obrazec št. 1 - prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o oddaji statuta.doc

 

končno poročilo.doc

 

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA