Skoči na vsebino

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komen

30. 05. 2022

 

Občina Komen je v Uradnem listu RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022, objavila Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komen.

Vabimo vse zainteresirane, da predložijo svojo prijavo po določbah javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije.

Rok za oddajo prijav je 30 dni in prične teči naslednji dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav oddati v sprejemni pisarni Občine Komen ali po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v skupni višini 22,60 EUR. Plačilo je možno na račun Občine Komen št. SI56 01249-4490309166, s sklicem: 11 75485-7111002.

Javni razpis.pdf

Razpisna dokumentacija.docx

Razpisna dokumentacija.pdf

sklep - imenovanje komisije.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA