Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2022

18. 07. 2022

Občina Komen je 15. julija 2022 v Uradnem listu RS št. 96/22, na straneh 1808 in 1809 objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov ter njegove okolice ter za sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih objektih v Občini Komen v letu 2022, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi podatki in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je torek, 16. avgust 2022.

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi

Vloga mora biti predložena na naslov:

Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV IN OPREME 2022«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.

javni razpis.pdf

razpisna dokumentacija-sakralni objekti.docx

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/7310 461 pri Soraji Balantič oz. po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.

 

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA