temperatura 2°C
smer vetra V
hitrost 0.5m/s

Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

  V skladu z zakonom:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi predlogov, ki jih komisiji podajo politične stranke, sveti ožjih delov občine ali člani občinskega sveta. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja.

Člani Nadzornega odbora (imenovani 17.12.2014):

Dean Zalesjak (predsednik)

Patricija Furlan Fon

Dimitrij Čigon

 

POSLOVNIK.pdf

VABILO_1.SEJA.pdf

ZAPISNIK_1.SEJA.pdf
 
VABILO_2.SEJA.pdf

ZAPISNIK_2.SEJA.pdf 

Poročilo s priporočili 2009-01-0943-p1.pdf

Pravilnik o obveznih sestavinah NO 2009-01-0943.pdf

VABILO_3.SEJA.pdf

ZAPISNIK_3.SEJA.pdf

VABILO_4.SEJA.pdf

ZAPISNIK_4.SEJA.pdf

VABILO_5.SEJA.pdf

Končno poročilo_nadzor stvarno premoženje 2015.pdf

ZAPISNIK_5.SEJA.pdf

Končno poročilo o nadzrou -ZR 2014.pdf

VABILO_6.SEJA.pdf

ZAPISNIK_6.SEJA.pdf

VABILO_7.SEJA.pdf

 Končno poročilo o nadzoru_Cominum.pdf

ZAPISNIK_7.SEJA.pdf

Poročilo o delu NO v letu 2015.pdf

VABILO_8.SEJA.pdf

Zapisnik_8.SEJA.pdf

Končno poročilo-PN 2014.pdf

VABILO_9.SEJA.pdf

ZAPISNIK_9.SEJA.pdf

Končno poročilo NO ZR_2015.pdf

VABILO_10.SEJA.pdf

ZAPISNIK_10.SEJA.pdf

VABILO_11.SEJA.pdf

ZAPISNIK_11.SEJA.pdf

VABILO_12.SEJA.pdf

ZAPISNIK_12.SEJA.pdf

Končno poročilo OŠ Komen_2015.pdf

VABILO_13.SEJA.pdf

ZAPISNIK_13.SEJA.pdf

VABILO_14.SEJA.pdf

ZAPISNIK_14.SEJA.pdf

VABILO_15.SEJA.pdf

KONČNO POROČILO-BK HRAST PORABA SREDSTEV 2015.pdf

KONČNO POROČILO-STVARNO PREMOŽENJE 2016.pdf

ZAPISNIK_15.SEJA.pdf

VABILO_16.SEJA.pdf

Poročilo o delu NO v letu 2016.pdf

ZAPISNIK_16.SEJA.pdf

VABILO_17.SEJA.pdf

ZAPISNIK_17.SEJA.pdf

VABILO_18.SEJA.pdf

Končno poročilo o nadzoru - Zaključni račun 2016.pdf

ZAPISNIK_18.SEJA.pdf

VABILO_19.SEJA.pdf

ZAPISNIK_19.SEJA.pdf
 
Končno poročilo - Nazdzor PGD Komen.pdf

VABILO_20.SEJA.pdf

 ZAPISNIK_20.SEJA.pdf

VABILO_21.SEJA.pdf

ZAPISNIK_21.SEJA.pdf

VABILO_22.SEJA.pdf

Končno poročilo - Nadzor NK Komen.pdf

ZAPISNIK_22.SEJA.pdf

VABILO_23.SEJA.pdf

Končno poročilo_Nadzor stvarno premoženje.pdf

ZAPISNIK_23.SEJA.pdf

VABILO_24.SEJA.pdf

ZAPISNIK_24.SEJA.pdf

VABILO_25.SEJA.pdf

ZAPISNIK_25.SEJA.pdf

VABILO_26.SEJA.pdf

Končno poročilo o nadzoru - Zaključni račun 2017.pdf

ZAPISNIK_26.SEJA.pdf

VABILO_27.SEJA.pdf

Končno poročilo o izrednem nadzoru-prodaja parcele 460-35 ko Brje.pdf

ZAPISNIK_27.SEJA.pdf

VABILO_28.SEJA.pdf

Končno poročilo - Nadzor Društvo Planta.pdf

ZAPISNIK_28.SEJA.pdf

VABILO_29.SEJA.pdf

ZAPISNIK_29.SEJA.pdf

VABILO_30.SEJA.pdf

ZAPISNIK_30.SEJA.pdf

 Končno poročilo - Nadzor Zavod Komenski Kras.pdf

VABILO_31.SEJA.pdf

ZAPISNIK_31.SEJA.pdf

SKLIC_DOPISNA SEJA.pdf

ZAPISNIK_DOPISNA SEJA.pdf
 

 
 


natisni