temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 6.4m/s

Občinski svet

Izvoljeni člani občinskega sveta Občine Komen v mandatu 2018 - 2022

 

N.Si NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Ivo Kobal

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

Damjan Grmek

STRANKA ALENKE BRATUŠEK

Stojan Tavčar

ČAS JE ZA KRAS

Goran Živec

LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Marjan Mržek

LEVICA

Stojan Kosmina

OKO – ORGANIZACIJA KOMENSKIH OBČANOV

Matjaž Brus

SVEŽ KRAŠKI VETER

David Zega

Urban Grmek Masič

Adrijana Konjedič

Alenka Tavčar

Evgen Kavčič

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Boris Budal

 

 

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMEN:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

David Zega (predsednik)

Stojan Kosmina (član)

Matjaž Brus (član)


Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti:

 

Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe:

 

Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve:

 

Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose:

 

Statutarno - pravna komisija:

 

 

Druga delovna telesa, katerih ustanovitev določajo zakoni:

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj:

 

 

nekdanji člani OS.docx

 

  

 

 

natisni