temperatura 2°C
smer vetra V
hitrost 0.5m/s

Občinski svet

IZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018

Zveza za Primorsko – ZZP

Damjan Grmek

Dunja Peric

David Zega

 

Slovenska demokratska stranka SDS

Boris Budal

Jožef Strnad

 

Lista za rast in razvoj (ZaAB, Zares)

Blanka Malgaj

Bogdan Kosovelj

 

SLS Slovenska ljudska stranka

Valter Ščuka

 

Nova Slovenija – krščanski demokrati

Ivan Žežlina

 

SD Socialni demokrati

Marijan Gulič

 

SMC Stranka Mira Cerarja

Rajko Lisjak

 

Lista za naše domačije

Marjan Mržek

 

 Levica (prej IDS Iniciativa za demokratični socializem)

Stojan Kosmina

 

obč svetniki 5.11.2014

 

 

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMEN:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Marjan Mržek (predsednik)

Boris Budal (član)

David Zega (član)


Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti:

Valter Ščuka (predsednik)

Damjan Grmek (član)

Marjan Mržek (član)

Dunja Peric (članica)

Gojmir Lešnjak (član)

 

Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe:

Bogdan Kosovelj (predsednik)

Jožef Strnad (član)

David Zega (član)

Goran Živec (član)

Ivo Kobal (član)

 

Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve:

Marijan Gulič (predsednik)

Boris Budal (član)

Blanka Malgaj (članica)

Vid Sorta (član)

Ivan Žvokelj (član)

 

Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose:

Ivan Žežlina (predsednik)

Rajko Lisjak (član)

Blanka Malgaj (članica)

Jordan Štrekelj (član)

Dejan Jančar (član)

 

Statutarno - pravna komisija:

Stojan Kosmina (predsednik)

Marijan Gulič (član)

Sonja Pilat (članica)

 

Druga delovna telesa, katerih ustanovitev določajo zakoni:

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:

Karlo Bunc (predsednik)

Bogdan Cotič (član)

Mara Glušič (članica)

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

Sonja Pilat (predsednica)

Niko Kajtna (član)

Ivan Žvokelj (član)

 

Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj:

Pepi Jež (predsednik)

Damjan Ščuka (član)

Božo Pipan (član)

 

 


 

  

nekdanji člani OS.docx

 

natisni