temperatura 16°C
smer vetra SZ
hitrost 2.2m/s

Podžupan

Funkcija podžupana je podrobno opredeljena v 33a. členu Zakona o lokalni samoupravi. Občina ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov občinskega sveta. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan tudi nadomešča župana v času njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

 

 

 natisni