Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Komen v letu 2023

16. 01. 2023

Občina Komen je 13. januarja 2023 v Uradnem listu RS št. 4/23, na straneh 55-56 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja športa za leto 2023. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednja področja športa:

·         Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,

·         Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

·         Kakovostni šport,

·         Športna rekreacija,

·         Šport starejših,

·         Razvojne dejavnosti v športu,

·         Organiziranost v športu,

·         Športne prireditve in promocija športa.

Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Komen.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je petek, 3. februar 2023.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (3. februar 2023) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis 2023.pdf

popravek javnega razpisa.pdf

Letni program športa 2023.pdf

Navodilo vlagateljem za prijavo na javni razpis.doc

Odlok o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa.pdf

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen.pdf

Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen.pdf

Osnutek pogodbe.doc

Prijavni obrazec.doc

KONČNO POROČILO.docx

Obrazec št. 1 - Podatki o prijavitelju.doc

Obrazec št. 2 - Finančni načrt izvajanja programa.doc

Obrazec št. 3 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 5 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 5a - Izjava o oddaji statuta društva.doc

Obrazec št. 6 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.doc

Obrazec št. 7 - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.doc

Obrazec št. 8 - Kakovostni šport.doc

Obrazec št. 8a - Vrhunski šport.doc

Obrazec št. 9 - Športna rekreacija.doc

Obrazec št. 10 - Šport starejših.doc

Obrazec št. 11 - Razvojne dejavnosti v športu.doc

Obrazec št. 12 - Organiziranost v športu-delovanje društev.doc

Obrazec št. 13 - Organiziranost v športu-delovanje zvez.doc

Obrazec št. 14 - Športne prireditve.doc

sklep o potrditvi predloga o razdelitvi sredstev.PDF

sklep o imenovanju komisije (59).pdf

 

sklep o imenovanju komisije.pdf

sklep o potrditvi predloga o razdelitvi sredstev.PDF

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA