Skoči na vsebino

2. izredna seja občinskega sveta, 12. 10. 2022 ob 17. uri

04. 10. 2022

 Sklic 2. izredne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

3.    Predlog Odloka o razglasitvi cerkva sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena - druga obravnava;

Gradivo k 3. točki.pdf

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena - 2. branje.doc

zapisnik_23.seja odbora za negospodarstvo.pdf

4.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen - skrajšani postopek;

Gradivo k 4. točki.pdf

odlok o dopolnitvah šport.doc

5.    Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2023;

Gradivo k 5. točki.pdf

Gradivo k 5. točki - mnenje.pdf

letni program športa 2023.doc

6.    Predlog Sklepa o sklenitvi neposredne pogodbe za sofinanciranje projekta "Natečaj za nove kompozicije za pihalne orkestre";

Gradivo k 6. točki.pdf

neposredna pogodba-Pihalni.doc

7. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena;

Gradivo k 7. točki.pdf

Ukinitev statusa JD - Branica.docx

8.    Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022;

Gradivo k 8. točki - Poročilo.pdf

Gradivo k 8. točki Priloga I.pdf

Gradivo k 8. točki Priloga II.pdf

Gradivo k 8. točki Priloga III.pdf

sklep_Polletno poročilo.docx

9.    Predlog sklepa o izvolitvi predstavnika lokalne skupnosti v volilno telo za volitve v Državni svet RS.

Gradivo k 9. točki - predlog.pdf

Pravila.pdf

Predlog za elektorja.pdf

zapisnik 7. dopisne seje KMVVI.docx.pdf

predlog sklepa -določitev elektorja 2022.doc

 

Predlog razširitve dnevnega reda 2. izredne seje:

Predlog razširitve dnevnega reda 2. izredne seje.pdf

Gradivo k 7. točki - nova.pdf

Gradivo k 7. točki - nova PRILOGA SISTEMIZACIJA KNJIŽNICA.pdf

soglasje sistemizacija knjižnica.doc

 

Zapisnik 2. izredne seje 12.10.2022.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA