Skoči na vsebino

10. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 12. 6. 2024 s pričetkom ob 17. uri

02. 06. 2024

 

Sklic 10. redne seje 12.6.pdf   

Predlagani dnevni red:

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.     Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-         9. redne seje z dne 27. 3. 2024

Osnutek zapisnika 9. redna 27.3.2024.doc

Realizacija sklepov 9. redne seje 27. 3.pdf

-         1. izredne seje z dne 24. 4. 2024

Osnutek zapisnika 1. izredna 24.4.2024.doc

Realizacija sklepov 1. izredne seje 24.4.pdf

3.     Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.     Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost v Občini Komen v letu 2023 – seznanitev;

Gradivo k tč. 4.pdf

Letno poročilo - pokopališka dejavnost v občini Komen - 2023.pdf

Predlog sklepa o seznanitvi z letnim porocilom (GJS pokopaliska dejavnost).docx

5.     Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2024/2025;

Gradivo k tč. 5.pdf

Sistemizacija delovnih mest za šol. leto 2024-2025.pdf

Določitev št. oddelkov in sistemizacija.doc

zapisnik_7.seja_Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti.pdf

6.     Predlog sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda ter 4. in 5. razreda v Podružnični šoli Štanjel v šolskem letu 2024/2025;

Gradivo k tč.6.pdf

nadstandard-vloga.pdf

financiranje ločenega izvajanja pouka POŠ Štanjel.doc

7.     Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi dela presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen;

Gradivo k tč. 7.PDF

vloga šole.pdf

razporeditev presežka-OŠ Komen.doc

8.     Predlog Sklepa v zvezi z ustanovitvijo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Kras-Carso z omejeno odgovornostjo (EZTS Kras-Carso);

Gradivo k tč. 8.pdf

1_Podrobnejša_obrazložitev_ORA_koordinator.pdf

EZTS Kras konvencija_26.2.24_za OS.docx

EZTS Kras statut_SLO_mar2024_za_OS.docx

Predlog sklepa - EZTS.docx

9.     Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana;

Gradivo k tč. 9.pdf

vloga ZD Sežana.pdf

razporeditev presežka-ZD Sežana.doc

10.  Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2023;

Gradivo k tč. 10.pdf

ZAKLJUČNO POROČILO 2023.pdf

Zapisnik 7. seje Odbora za proračun.pdf

11.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Predlog za razširitev dnevnega reda:

Predlog za razsiritev dnevnega reda 10.pdf

Predlog Sklepa o razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki javnega zavoda ZGRS.pdf

116-1 - 27. 3. 2024 Predlog direktorja-poveljnika za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2023.pdf

138 - 15. 4. 2024 Dodatna obrazložitev porabe presežka iz leta 2023 ZGRS Sežana.pdf

Predlog Sklepa o razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki javnega zavoda ZGRS.docx

 

Predlog za razširitev dnevnega reda (12.6.2024):

Predlog za razsiritev dnevnega red.a. 10 (1).pdf

12_Predlog Odloka o spremembah Odloka o turisticni taksi v Obcini Komen.pdf

12_Gradivo za obcinski svet_Predlog Odloka o spremembah Odloka o turisticni taksi-Obcina Komen.docx

 

 

 

Zapisnik Odbora za gospodarstvo 5.6.2024.pdf

Zapisnik 7. seja odbor turizem 5.6.2024.pdf

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA