Skoči na vsebino

Vabilo k sodelovanju na posvetu – Krajinska zasnova in strokovne podlage za razvoj poselitve

26. 02. 2024

Občina Komen skupaj s strokovnjaki prostorskega načrtovanja iz podjetja Locus d.o.o. pripravlja spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Komen št.1 (v nadaljevanju: SD OPN Komen 01), katerega obvezni strokovni podlagi sta med drugimi tudi Krajinska zasnova in Strokovne podlage za razvoj poselitve.

Zato vabimo vse zainteresirane občanke in občane, predstavnike vaških skupnosti ter deležnike s področja gospodarstva, kmetijstva, predstavnike civilne družbe, strokovnih organizacij, javne uprave, investitorje in ostalo zainteresirano strokovno javnost na posvetovanje o Krajinski zasnovi in Strokovnih podlagah za razvoj poselitve, ki bo potekalo v sredo 6. marca 2024 ob 17.00 uri v dvorani v Kobjeglavi.

Na srečanju bodo udeleženci seznanjeni postopki in namenom SD OPN Komen 01 ter okvirno vsebino Krajinske zasnove in Strokovne podlage za razvoj poselitve.

Sledila bo vodena delavnica »Kako zaznavamo prostor in kaj predlagamo za njegovo nadaljnje urejanje«. Svoje poglede (kaj cenijo, kaj pogrešajo, kaj predlagajo) bodo udeleženci izražali v razpravah v omizjih po vaških skupnostih.

Pričakujemo aktivno sodelovanje.

Vljudno vas vabimo k udeležbi. Vaše sodelovanje je dobrodošlo - le na tak način bo namreč mogoče iz skupnosti pridobiti dodatna mnenja, podatke in predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju trdnih temeljev nadaljnjega prostorskega razvoja naše občine.

Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno najavite in sicer najkasneje do vključno nedelje 3. marca 2024 na e-naslov: andrejina.nardin@komen.si. V prijavi na posvetovanje vpišite svoje ime in priimek/ime podjetja ter ime naselja v katerem živite/imate podjetje.

Več o celotnem procesu priprave SD OPN - vse informacije in gradiva, vključno s predvideno časovnico in načrtovanimi posvetovanji z javnostjo lahko preberete na občinski spletni strani, kjer bodo sproti objavljena tudi poročila s posvetovanj in vsa povezana gradiva ter karte.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

 

PROGRAM POSVETA:

17.00 – 17.05  Pozdravni nagovor, Direktor občinske uprave, Iztok Felicjan

17.05 – 17.10  Cilji in potek srečanja, Moderatorka Milena Škrl Marega

17.10 – 17.15  Proces priprave SD OPN 1 in vključevanja javnosti, Maja Šinigoj, LOCUS d.o.o.   

17.15 – 17.50 

  • Okvirna predstavitev  Krajinske zasnove, Tosja Vidmar, LOCUS d.o.o.
  • Okvirna predstavitev Strokovne podlage za razvoj poselitve, Staša Brecelj, LOCUS d.o.o.
  • Kakšen prostor želimo?, Maja Šinigoj, LOCUS d.o.o.

17.50 – 19.20  Vodene razprave v omizjih: Kako zaznavamo prostor, kaj predlagamo za njegovo nadaljnje urejanje, Vsi udeleženci, moderatorka in so-moderatorji

1.  del: Kaj prebivalci cenimo, kaj pogrešamo, kaj predlagamo - razprava po področjih, ki so pomembna za Krajinsko zasnovo: 

  • kmetijstvo in gozdarstvo,
  • turizem, šport in rekreacija,
  • zeleni sistemi in prepoznavnost.

2.  del: Kaj prebivalci cenimo, kaj pogrešamo, kaj predlagamo - razprava po področjih, ki so pomembna za Strokovno podlago za poselitev:

  • podoba naselja,
  • zeleni sistemi in javne površine znotraj naselja.

Kratek pogovor o rezultatih delovnih skupin

19.20 – 19.40  Kratka plenarna razprava: Odzivi udeležencev; vprašanja / odgovori; predlogi, Vsi udeleženci    

19.40  Napoved uporabe rezultatov, nadaljnjih dejavnosti pri pripravi KZ in SPP; zahvala udeležencem in zaključek srečanja, Vodja projekta in moderatorka   

Vabilo k sodelovanju na posvetu.pdf   

Program posveta.pdf

Poročilo s posveta dne 6.3.2024 - Krajinska zasnova, strokovne podlage.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA