Skoči na vsebino

Prostorski portal

Aktualno:

POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE KOMEN št. 1 (SD OPN Komen 01)

 

Razni dokumenti:

Poročilo o prostorskem razvoju za Občino Komen.pdf

 

 

TEHNIČNA POSODOBITEV OPN KOMEN

 

Veljavni prostorski akti:

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE KOMEN (OPN Komen) v veljavi od 2.5.2018

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18)  

 

 

Sprejete obvezne razlage:

Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na členjeno linijo objektov v nizu ter odmike od gradbenih linij (Uradni list RS, št. 28/2019)

Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17 (Uradni list RS, št. 65/2020).

Obvezna razlaga pojma »bivanje«, kot naj se uporablja v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občina Komen (Uradni list RS, št. 26/18) (Uradni list RS, št. 121/2021).

 

 

OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT ŠTANJEL - STARO JEDRO (OLN Štanjel-staro jedro)

v veljavi od 14.7.2005

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro (Uradni list RS, št.66/05)

 

 

Prikaz fasad:

 

Sprejete obvezne razlage:

Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) (Uradni list RS, št. 56/2017).

Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost kompleksa več objektov in stolp 1  (Uradni list RS, št. 41/20) (Uradni list RS, št. 41/20).

Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost objektov GR5 in GR6 (Uradni list RS, št. 41/20).

Obvezna razlaga Tabele 2: Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD, ki je del besedila OLN Štanjel – staro jedro (Uradni list RS, št. 83/20).

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA