Skoči na vsebino

Participativni proračun 2024-2025

Participativni proračun  je način razporejanja dela proračunskih sredstev tako, da o njihovi porabi odločate občanke in občani. Občanke in občani lahko sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini.

Vse občanke in občani, starejši od 15 let, imate priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo izvajali po posameznih vaških skupnosti. Sodelujete tako, da najprej predlagate projektne predloge, za katere menite, da izboljšujejo kakovost življenja po posameznih vaških skupnostih ter nato na glasovanju odločate, kateri projekti se bodo uvrstili v proračun Občine Komen za leti 2024 in 2025.

NAMEN  participativnega proračuna je zviševati kakovost življenja občank in občanov ter krepiti družbeno participacijo z vključenostjo občanov pri sooblikovanju občinskega proračuna.

CILJ  projekta participativnega proračuna je pridobiti projektne predloge za celotno območje občine, in sicer ločeno za vsako vaško skupnost, ki bodo podani na glasovanje občankam in občanom po vaških skupnostih.

V proračunu Občine Komen za leti 2024 in 2025 bo za projekte participativnega proračuna, ki bodo izglasovani po vaških skupnostih, namenjenih skupno 160.000 evrov.

Iz občinskih proračunov za leti 2024 in 2025 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na zboru vaščanov posamezne vaške skupnosti prejele največje število glasov. Vsaki vaški skupnosti v okviru projekta participativnega proračuna pripada 8.000 evrov za financiranje projekta. V kolikor je vrednost vaškega projekta, ki prejme največ glasov, enaka ali nižja od 4.000 evrov, se bo po potrebi za preostanek neporabljenih sredstev izvedlo še drugi krog glasovanja o tistih projektih, ki bodo enaki ali manjši od višine neporabljene kvote. Drugi krog glasovanja ni potreben, če je med takimi projekti zgolj en sam projekt. 

 

POSTOPEK IZVEDBE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

Postopek izvedbe participativnega proračuna

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA