Skoči na vsebino

17. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 24. 11. 2021 s pričetkom ob 17. uri v VAŠKEM DOMU V SVETEM

15. 11. 2021

SPREMEMBA KRAJA IZVEDBE SEJE: 17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA BO IZVEDENA OB ISTI URI V VAŠKEM DOMU V SVETEM.

 

1. sklic 17. redne seje obcinskega sveta 24.11.pdf

 

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 9. 6. 2021;

Osnutek zapisnika 16. redna.doc

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. dopisne seje z dne 19. 7. 2021;

Osnutek zapisnika 9. dopisne.docx

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana;

4. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki KNJIŽNICA.pdf

soglasje-presežek-knjižnica.doc

5.    Predlog Sklepa o ceniku reklamnih in drugih oglasov v občinskem glasilu Občine Komen;

5. Predlog sklepa o ceniku reklamnih oglasov.pdf

5. Predlog uredniškega odbora.pdf

Predlog sklepa cenik v Burji 092021.doc

6.    Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Komen v letu 2020;

6. Predlog Sklepa o oceni izvajanja programa varnosti Obcine Komen.pdf

Predlog Sklepa Ocena stanja varnosti 2020.doc

7.    Predlog Odloka o občinskih cestah – prva obravnava;

7. predlog odloka o obcinskih cestah - prva obravnava.pdf

PREDLOG ODLOKA o OBČINSKIH CESTAH.docx

8.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Komen – prva obravnava;

8. predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na obmocju obcine komen.pdf

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo_gradivo Občina Komen.docx

9.    Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – skrajšani postopek;

9. predlog odloka o dopolnitvi LEKARNE.pdf

KRL-Odlok o ustanovitvi_sprememba_2021.docx

10.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana – prva obravnava;

10. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ZDRAVSTVENI DOM.pdf

ODLOK ZD- 2021.docx

11.  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2022;

11. predlog sklepa o dolocitvi vrednosti tocke za obracun obcinskih taks za leto 202.pdf

Sklep o vrednosti tocke za obracun obcinskih taks za leto 2022.docx

12.  Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022;

12. Predlog sklepa NUSZ.pdf

Vrednost točke za izračun NUSZ 2022.doc

13.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 949/11, 949/12, 950/41, 950/42 in 950/44 vse k.o. Štanjel;

13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa JD Štanjel.pdf

Ukinitiv statusa JD- Štanjel.docx

14.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana;

14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ZD Sežana.pdf

15.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021;

15.Poročilo o izvrševanju proračuna.pdf

16.  Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2022 – prva obravnava;

16. Predlog proračuna 2022 - prva obravnava.pdf

PRORAČUN 2022p.zip

17. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 – prva obravnava

17. Predlog proračuna 2023 - prva obravnava.pdf

PRORAČUN 2023p.zip

 

Potrjen zapisnik 17. redne seje

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA