Skoči na vsebino

5. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 6. 9. 2023 s pričetkom ob 17. uri

28. 08. 2023

 

Sklic 5. redne seje.pdf 

Predlagani dnevni red:

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.     Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-        osnutek zapisnika in pregled realizacije sklepov 4. redne seje z dne 24. 5. 2023;

Osnutek zapisnika 4. redna 24.5.2023-em.doc

Realizacija sklepov 4.redne seje.pdf

-        osnutek zapisnika in pregled realizacije sklepov 1. dopisne seje z dne 7. 7. 2023;

Zapisnik 1. dopisne 5.7.-7.7. - OSNUTEK.docx

Pregled realizacije sklepov 1. dopisne seje.pdf

-        osnutek zapisnika in pregled realizacije sklepov 2. dopisne seje z dne 23. 8. 2023;

Zapisnik 2. dopisne seje, 23.8.2023 - OSNUTEK.docx

Pregled realizacije sklepov 2. dopisne.pdf

3.     Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.     Izgradnja nove športne dvorane v Komnu;

Gradivo k 4. točki - predlog za obravnavo na obcinskem svetu.PDF

158 predstavitev M_L (zasedenost) seja-ob-sveta 2023-08-25.pdf

Gradivo k 4. točki - športna dvorana Komen-obrazložitev k točki.doc

5.     Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana;

Gradivo k 5. točki - predlog sklepa k izdaji soglasja k porabi presezka.PDF

Gradivo k 5. točki - presežek ZD Sežana.pdf

Gradivo k 5. točki - razporeditev presežka-ZD Sežana.doc

6.     Predlog Sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Sežana;  

Gradivo k 6. točki - Predlog sklepa ZD Sežana.pdf

Gradivo k 6. točki - dopis sveta zavoda.pdf

Gradivo k 6. točki - Zapisnik KMVVI25.8.2023.pdf

Predlog sklepa -mnenje imenovanje direktor ZD Sežana.doc

7.     Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za obdobje od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023;

Gradivo k 7. točki - Poročilo o izvrševanju proračuna.pdf

Gradivo k 7. točki - realizacija splošni del.pdf

Gradivo k 7. točki - realizacija posebni del.pdf

Gradivo k 7. točki - seznam prerazporeditev.pdf

Zapisnik 4. seje Odbora za proračun (1).pdf

Gradivo k 7. točki - sklep o izvrševanju proračuna.docx

8.     Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Dodatno gradivo:

zapisnik 3. seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti.pdf

Mnenje ŠZ Komen - Športna dvorana Komen.pdf

 

 

Zapisnik 5. redne seje.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA