Skoči na vsebino

Lokalne volitve 2014

volitve2014.png

Kandidati za župana, ter kandidati za občinski svet

Rezultati volitevVolitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik OVK in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za mandatno obdobje štirih let.

Občinska volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje na predlog občinske uprave.

Občinska volilna komisija:

- skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,

- potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,

- določa volišča,

- imenuje volilne odbore,

- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

 

Predsednica OVK Občine Komen je Anja Marjanovič, univ. dipl. prav.

Namestnik predsednice OVK Občine Komen je Marino Pangos, univ. dipl. prav.

Tajnik OVK:

mag. Andreja Štok

andreja.stok@komen.si

Tel.: 05 7310 452

GSM: 031 675 464

 

 

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list RS 80/13)

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Komen (Uradni list RS 63/98)

Obvestilo o številu volivcev.pdf 

Sklep o določitvi volišč - LV 2014.pdf

 

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV:

Poziv- predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov.pdf

Obrazec - Predlog za člana volilnega odbora.pdf

Obrazec - Izjava kandidata.pdf

 

PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE:

Pogoji - plakatna mesta.pdf

Obvestilo - izžrebani vrstni red na brezplačnih plakatnih mestih.pdf

 

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV LIST KANDIDATOV IN KANDIDATOV V OBČINSKEM GLASILU BURJA:

Pravila za izrabo časopisnega prostora v Burji.pdf

obvestilo.docx

 

OBRAZCI:

lv14-OBR-LV-4_kandidatura_zupan.doc

lv14-OBR_LV-5_soglasje_zupan.doc

lv14-OBR_LV-7_kandidatura_obcinski_svet.doc

lv14-OBR_LV-8_soglasje_kandidata_obcinski_svet.doc

OBRAZEC LV-11,Seznam udeležencev v delu organa pol. stranke.docx

lv14-Volilna-kampanja-obrazec-za-podatke-iz-17-cl-ZVRK.doc

 

DAJANJE PODPORE KANDIDATURI ZA ŽUPANA IN LISTI KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKIH SVETOV:

Kandidate za župane in liste kandidatov predlagajo politične stranke skladno z njihovimi pravili in volivke in volivci . V postopku kandidiranja poteka evidentranje podpor od 21. 7. 2014 do vkljucno 10. 9. 2014. 10. 9. 2014 morajo biti kandidature predložene občinskim volilnim komisijam najpozneje do 19. ure. Podpore se podajo na predpisanih obrazcih, ki jih je določila Državna volilna komisija z Navodilom o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS 54/14).  Volivec da svojo podporo na predpisanem obrazcu pred pristojno osebo upravne enote. Predpisani obrazci so brezplačni in morajo biti na upravnih enotah na razpolago, dosegljivi so tudi na spletnih straneh DVK.  Prazne obrazce je dovoljeno tudi kopirati.

Povezave:

Upravna enota Sežana

Krajevni urad Komen bo izjemoma odprt v sredo, 20. 8. 2014, v sredo, 27. 8. 2014 ter v sredo, 3. 9. 2014 od 8. do 12. ure.

 

Državna volilna komisija

 

POJASNILO DVK GLEDE T.I. "ŽENSKIH KVOT" :

lv-2014-zenske-kvote-1.docx

 

OBJAVA SEZNAMA KANDIDATOV ZA ŽUPANA IN LIST KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET

 Seznam list kandidatov za volitve članov v občinski svet.pdf

 Seznam kandidatov za župana.pdf

 

 PREDSTAVNIKI IN ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV:

(46. in 47. člen ZLV)

Pri delu občinske volilne komisije so lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov. Pri delu volilnih odborov so lahko navzoči zaupniki kandidatov in list kandidatov.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Imena zaupnikov kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice v občini.

 

 

PREDČASNO GLASOVANJE:

Volivce obveščamo, da bo prečasno glasovanje, za vse, ki bodo na dan volitev odsotni iz kraja stalnega prebivališča in kjer so sicer vpisani v volilni imenik, v sredo, 1. 10. 2014, na sedežu Občine Komen, Komen 86.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro.

Naprošamo volivce, ki se bodo udeležili predčasnega glasovanja, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter po možnosti obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 5. 10. 2014.

 

 

Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta dne 5. 10. 2014.PDF

Poročilo o izidu volitev župana 2. krog.pdf

 

2. KROG VOLITEV ŽUPANA, 19. 10. 2014

Predčasno glasovanje:

Volivce obveščamo, da bo predčasno glasovanje za vse, ki bodo na dan glasovanja odsotni iz kraja stalnega prebivališča in kjer so sicer vpisani v volilni imenik, v sredo, 15. 10. 2014, na sedežu Občine Komen, Komen 86.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro.

 Naprošamo volivce, ki se bodo udeležili predčasnega glasovanja, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter po možnosti obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 19. 10. 2014.

 

Povezave:

Spletna stran Državne volilne komisije

Spletna stran Ministrstva za notranje zadeve

 Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA