Skoči na vsebino

Lokalne volitve 2018

POROČILO O IZIDU VOLITEV 18. 11. 2018

POROČILO O IZIDU VOLITEV (002).pdf

Rezultati glasovanja 18.11.2018.pdf

 

https://volitve.gov.si/lv2018/

 

VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

Financiranje volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 4. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Občinski svet Občine Komen je že s sklepom št. 032-2/2018-4 na 24. redni seji dne 28. 2. 2018 določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Komen.

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018.pdf

Sklep o spremembi sklepa (23.1.2019).pdf

 

Zakonodaja:

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o volitvah v državni zbor

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Zakon o evidenci volilne pravice

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Komen

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS 47/18)

Povezave:

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018

Evidenca volilne pravice MNZ

Register političnih strank MNZ

Različna pojasnila, mnenja, priporočila:

Spolne kvote 70.a člen ZLV.docx

ROKOVNIK dvk.pdf

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2018.pdfNovice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA