Skoči na vsebino

Rekonstrukcija ceste Gorjansko - MP Gorjansko

Status:
Vrednost investicije:
2.435.450,00 EUR
Lastna sredstva:
137.334,00 EUR
Sredstva državnega proračuna:
2.298.116,00 EUR

Investitor Direkcija RS za infrastrukturo želi v sodelovanju z Občino Komen urediti regionalno cesto R3-617/1055 Gorjansko – Žekenc in sicer od mejnega prehoda za obmejni promet Gorjansko v km 2,5+467 do naselja Gorjansko (do križišča s cesto R3-616 1056 Gorjansko – Klariči) v km 0+000 in dalje skozi vas Gorjansko po cesti R3 -617 1054 Komen – Gorjansko od km 3+163 do konca vasi v km 2+658 v skupni dolžini 3472m. Del projekta je tudi načrt ureditve križišča oziroma krožišča pri pokopališču. Pripravil se je projekt IZP, ki je bil predan Direkciji RS za infrastrukturo, katera je projekt umestila v Načrt razvojnih programov.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA