Skoči na vsebino

Obvoznica Kobdilj

Status:
Vrednost investicije:
3.850.000,00 EUR
Lastna sredstva:
250.000,00 EUR
Sredstva državnega proračuna:
3.600.000,00 EUR

Investitor Direkcija RS za infrastrukturo želi v sodelovanju z Občino Komen rekonstruirati R3-614/1050 Štanjel–Manče na širšem območju Kobdilja. V okviru tega je predvidena nova obvoznica za Kobdilj, s pomočjo katere bi se prometno umirilo območje starega vaškega jedra (območje umirjenega lokalnega prometa). Izdeluje se projekt IZP s pomočjo katerega bo Direkcija RS za infrastrukturo novelirala projekt, ki je že od leta 2021 vmeščen v državni načrt razvojnih programov.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA