Skoči na vsebino

Obnova Zadružnega oziroma Kulturnega doma Komen

Status:
Vrednost investicije:
2.500.000,00 EUR

Zadružni dom v Komnu je bil v okviru zadruge zgrajen leta 1948 v manj kot sedmih tednih in postal prvi na Primorskem in tretji v Sloveniji. Postavili so ga vaščani, in sicer iz kamenja, zbranega na pogoriščih leta 1944 uničenega Komna in sosednjih vaseh. Notranjost so začeli urejati naslednje leto, ko so kraj kot prostovoljci obiskali mladi slikarji, ki so postavili dve stenski poslikavi. Danes prostore zadružnega oziroma kulturnega doma zapolnjujeta Kosovelova knjižnica Sežana in Pihalni orkester Komen. Dvorana je namenjena raznim prireditvam, v pritličju pa se nahajajo še poslovni prostori. Stavba je iz statičnega vidika v zelo slabem stanju, poleg tega pa tudi energetsko potratna. Doslej sta bili izdelani dve variantni načrta obnove. Po prvem bi prišlo le do statične sanacije in delne energetske sanacije objekta, brez sprememb zunanje podobe stavbe. Slabost take rešitve bi bila predvsem v tem, da knjižnica ne bi imela dovolj ustreznega prostora za normalno delovanje. Po drugem variantnem načrtu je bila predvidena rušitev sedanjega doma in nadomestna gradnja. Prednost te rešitve bi bila v tem, da bi knjižnica dobila sodobne in bistveno večje prostore v pritličju, sodobno dvorano v nadstropju z zunanjo teraso, ki bi poleg izvajanja kulturnih prireditev omogočila tudi številne druge družabne in poslovne dogodke (konferenčni turizem). Glavna slabost te rešitve pa bi bil trajni izbris pomembnega kulturnega objekta, ki v sebi nosi ogromno spominov na polpreteklo življenje v občini.

V okviru skupine arhitektov, ki je sodelovala pri interpretaciji zgodovinskega in arhitekturnega pomena zadružnih domov na beneškem bienalu se je nato spomladi in poleti izdelala še tretja idejna rešitev obnove, s katero se ohranja ključne elemente dediščine, hkrati pa zagotovi možnost za sodobno rabo in sedanje potrebe krajanov. Tretja idejna rešitev je v zaključni fazi usklajevanj s ključnimi uporabniki in bo v kratkem predstavljena širši javnosti. Idejna rešitev predvideva ohranitev obstoječe zunanje podobe doma z dodatkom nadstrešene terase na južni strani stavbe. Poleg sodobno urejenih prostorov za pihalni orkester v kletnih prostorov in prostorov za komensko mladino, je v pritličju predvideno čim bolj multifunkcionalna dvorana za različne kulturne in družbene dogodke, z manjšo glasbeno učilnico, manjšim večnamenskim prostorom za knjižnico, društva in različne dogodke ter še čajno kuhinjo z možnostjo nudenja catering storitev v dvorana in na pokriti terasi. Knjižnica ostaja v nadstropju in se poveča na račun sedanje galerije/balkon nad dvorano ter knjižničnih prostorov za mladino v delu mansarde. Vsa nadstropja bodo dostopna tudi z dvigalom in omogočilo dostopnost vsem gibalno oviranim osebam.

Po potrditvi idejne rešitve bomo naročili izdelavo gradbene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem tudi možnost kandidiranja za pridobitev evropskih sredstev v letih 2023 in 2024.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA