Skoči na vsebino

Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na stavbe vrtca in šole (vključno s telovadnicama) v Komnu in Štanjelu

Status:
Vrednost investicije:
350.000,00 EUR
Lastna sredstva:
50.000,00 EUR
Druga sredstva:
300.000,00 EUR

Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) je v juniju 2022 izdelala preliminarno analizo postavitve fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Komen. Med drugim je preverila tehnične možnosti in potrebe za električno oskrbo največjih javnih porabnikov električne energije v Občini Komen, to so stavbe vrtca ter šole (vključno s telovadnicama) v Komnu in v Štanjelu. Ugotovila je, da bi razpoložljive strešne površine omogočale sicer postavitev fotovoltaičnih naprav s skupno močjo 485 kW, medtem ko bi znašala dejanska maksimalna moč, ki bi jo lahko zagotovilo obstoječe električno omrežje, le četrtina teoretične moči, skupno le 123 kW.

Konec avgusta 2022 se je Občina Komen z Elektro Primorska dogovorila za časovno dinamiko ojačitve elektro omrežij, ki oskrbujeta območji vrtca in šole v Štanjelu in Komnu. Dogovorjeno je bilo, da Elektro Primorska sočasno z občinsko investicijo dozidave vrtca v Štanjelu do poletja 2023 kablira nov podzemni vod, ki bo povezal vrtec in šolo Štanjel z novo trafo postajo pod štanjelskim gričem. V Komnu pa se je zavezala postaviti novo trafo postajo za potrebe šole in vrtca (ter pozneje nove športne dvorane in športnega parka) do leta 2024, pod pogojem, da ji Občina Komen zagotovi pri komenski šoli ustrezno zemljišče za postavitev le-te.

Občina Komen načrtuje v letu 2023 postavitev fotovoltaike na dozidanem vrtcu, na obstoječi šoli in telovadnici v Štanjelu ter leto pozneje na vrtcu, šoli in telovadnici v Komnu. Pri tem obstaja več možnosti za sofinanciranje in za način izvedbe. To je lahko preko javnega poziva za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn, s kasnejšo namero nakupa proizvedene električne energije na teh sončnih elektrarnah ali pa tudi s pomočjo ustanovitve tako imenovanih sončnih zadrug.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA