Skoči na vsebino

Obnova in dozidava vaškega doma Gabrovica

Status:
Vrednost investicije:
150.000,00 EUR
Lastna sredstva:
100.000,00 EUR
EU sredstva:
50.000,00 EUR

Izdelana je bila idejna zasnova obnove in dozidave vaškega doma Gabrovica, ki predvideva razširitev objekta za 1 meter in podaljšanje za dobrih 5 metrov proti obstoječi vaški štirni. S tem bi se dobilo dodatne površine za ureditev manjše kuhinje in skladiščnih prostorov za potrebe vaške skupnosti in lokalnega društva. Poleg tega je previdena zunanja ureditev z letno kuhinjo in pergolo ob vaški štirni.

Idejna zasnova je usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine - enota Nova Gorica. Trenutno veljavni Občinski prostorski načrt Komen (OPN Komen) ne dovoljujejo enoetažne novogradnje, tudi ne v primeru dozidave že obstoječega enoetažnega objekta. Zaradi tega bo možno pridobiti gradbeno dovoljenje in začeti investicijo šele po uveljavitvi ustreznih sprememb OPN Komen.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA